Quyển 09 - Sách Trắng Thiền Tông Nói rõ sự thật vũ trụ này - Thiền Tông - Thích Ca Mâu Ni

-ALL TYPES AND MISSIONS IN EARTH ?

PART 1:
Cosmos Universe:
The vastness space immense and boundless, in that it has 2 parts:
1/- Buddha’s world that is where Buddha natures and the Buddhas live.
2/- Three realms where Heaven realms, Deva immortals, Human beings and living beings live.

PART 2:
Human realm has 6 duties:
- One: Creating Yang good deeds karma, to be born in Heaven realms or the Pure Land to enjoy Yang
blessing bliss.
- Two: Creating Yin good deeds karma, to become deity or wealthy people in this earth.
- Three: Creating evil deeds karma, to be in animals’ realm, hell realm or plants realm.
- Four: Do not create any Yang good deeds karma or Yin good deeds karma, but wanted to live forever
in the ancestry.
- Five: Creating merits to return back to the Buddha’s world.
- Six: Creating an immediate state body to transport 5 duties mention above to enjoy blessing bliss of
Yang good deeds karma in Heavens or Pure Land; Yin good deeds karma; Karma lives in the ancestry;
paid for evil deeds karma; or transport the sheath of Buddha nature which has stored merits to return
to the Buddha’s world.

PART 3:
Hungry Ghost realm has 1 duty:
To scramble for foods with others.

PART 4:
Animal realm has 2 duties:One is paying for causes and effects when being human desired killing animals.
Two is becoming foods for human beings and others types.

PART 5:
Hell realm has 1 duty:
Paid for causes and effects when being human committed strong sin.

PART 6:
Plants realm has 2 duties:
One: Paying for causes and effects when being a human mislead others about liberation.
Two: Becoming foods for human beings and others types.

PART 7:
Constructive of the earth:
The earth is created by 5 elements: earth – water – air – fire – Energy of Yin Yang.

PART 8:
Duties of the earth:
- Being a platform for humans, all types of animals, and all types of plants to live.
- Rotate to create magnetic attraction of physics born through the causal reincarnation.
- Place that contains 6 types of living beings: Asuras, humans, hungry ghosts, animals, hell, and plants.
    #zenzong #buddha #thientong
👉Zen Buddhism white book 
https://youtu.be/nFHRWE6A0pg

Quyển 09 - Sách Trắng Thiền Tông Nói rõ sự thật vũ trụ này  - Thiền Tông  - Thích Ca Mâu Ni

Quyển 09 - Sách Trắng Thiền Tông Nói rõ sự thật vũ trụ này - Thiền Tông - Thích Ca Mâu Ni

-ALL TYPES AND MISSIONS IN EARTH ?

PART 1:
Cosmos Universe:
The vastness space immense and boundless, in that it has 2 parts:
1/- Buddha’s world that is where Buddha natures and the Buddhas live.
2/- Three realms where Heaven realms, Deva immortals, Human beings and living beings live.

PART 2:
Human realm has 6 duties:
- One: Creating Yang good deeds karma, to be born in Heaven realms or the Pure Land to enjoy Yang
blessing bliss.
- Two: Creating Yin good deeds karma, to become deity or wealthy people in this earth.
- Three: Creating evil deeds karma, to be in animals’ realm, hell realm or plants realm.
- Four: Do not create any Yang good deeds karma or Yin good deeds karma, but wanted to live forever
in the ancestry.
- Five: Creating merits to return back to the Buddha’s world.
- Six: Creating an immediate state body to transport 5 duties mention above to enjoy blessing bliss of
Yang good deeds karma in Heavens or Pure Land; Yin good deeds karma; Karma lives in the ancestry;
paid for evil deeds karma; or transport the sheath of Buddha nature which has stored merits to return
to the Buddha’s world.

PART 3:
Hungry Ghost realm has 1 duty:
To scramble for foods with others.

PART 4:
Animal realm has 2 duties:One is paying for causes and effects when being human desired killing animals.
Two is becoming foods for human beings and others types.

PART 5:
Hell realm has 1 duty:
Paid for causes and effects when being human committed strong sin.

PART 6:
Plants realm has 2 duties:
One: Paying for causes and effects when being a human mislead others about liberation.
Two: Becoming foods for human beings and others types.

PART 7:
Constructive of the earth:
The earth is created by 5 elements: earth – water – air – fire – Energy of Yin Yang.

PART 8:
Duties of the earth:
- Being a platform for humans, all types of animals, and all types of plants to live.
- Rotate to create magnetic attraction of physics born through the causal reincarnation.
- Place that contains 6 types of living beings: Asuras, humans, hungry ghosts, animals, hell, and plants.
    #zenzong #buddha #thientong
👉Zen Buddhism white book 
https://youtu.be/nFHRWE6A0pg

Chân Không

Chân Không

1631536603

Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền Tông

01. LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa độc giả.

     Pháp môn tu Thiền tông học, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này là pháp môn Ngài không sử dụng bất cứ thứ  gì trong vật lý trần gian để dạy. Vì vậy, pháp môn Thiền tông học được xếp vào hàng “tuyệt mật” của Phật giáo. Vì chỗ tuyệt mật đó, nên ít người nhận ra được, cũng bởi lẽ đó, hiện nay chúng tôi chưa thấy có vị nào biết pháp môn tu Thiền tông học này chính xác cả.

    Chúng tôi viết ra quyển Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông này với mục đích chánh như sau:

    1– Muốn nói lên thân thế và cuộc đời của 36 vị Tổ sư Thiền tông một cách thực tế và khoa học.

    2– Không đem những chuyện hư ảo và huyền bí nêu trong 36 vị Tổ sư Thiền tông học này như nhiều vị đã viết ra trước đây.

    Vì sao phải nói thực tế và khoa học như vậy?

     – Xin kính thưa, vì hiện nay loài người văn minh đã lên cao, học vấn hơn hẳn người xưa, không ai chấp nhận những gì mà họ biết mù mờ không thực tế hay huyền bí cả. Vì chỗ đó, nên chúng tôi không nêu những thứ linh thiêng và huyền bí vào đây, cốt để pháp môn Thiền tông học này đúng với giá trị thực của nó.

    3– Hiện nay, các Nhà Khoa học, Nhà Vật lý học, Nhà Bác học và những người có học thức cao, v.v… họ không chấp nhận những chuyện huyền bí linh thiêng mà người xưa nói và bày ra.

    Vì sao vậy?

    Vì những hiện tượng xảy ra hằng ngày là do biến chuyển của vật lý, các vị nói trên biết một cách hết sức rõ ràng và khoa học.

     Họ bảo:

    Những chuyện linh thiêng có tánh cách thần bí hãy để cho người kém hiểu biết tin.Vì những người này thích những chuyện ấy, nên trúng ý của những người khôn lanh, nên họ thêu dệt thêm để họ được lợi như:

    1– Được người khác kính nể và ăn trên ngồi trước.

    2– Không lao động mà cũng có tiền xài.

    3– Họ thấy dễ lường gạt quá.

     Người trí thức ngày nay hỏi:

     – Những chuyện linh thiêng mà người xưa nói, sao chúng tôi đã sống đến tám, chín mươi tuổi rồi mà chưa từng thấy. Do vậy, họ bảo những chuyện linh thiêng của người xưa nói là họ có ý đồ không tốt, chứ không phải là sự thật.

    Quí vị lại hỏi, còn pháp môn Thiền tông học Nhà Phật này thì sao?

    Cũng xin kính thưa, pháp môn Thiền tông học này là pháp môn rất thực tế và khoa học, giúp cho những ai muốn trở về quê hương chân thật của chính mình, nếu thực hành đúng lời Đức Phật dạy sẽ được toại nguyện, tức không bị ai lừa mình cả, nhưng qúi vị phải hiểu, người “tu” theo pháp môn Thiền tông học này phải biết các điều căn bản như sau:

    1– Ai tu sử dụng nhân duyên của vật lý thì có kết quả theo chiều vật lý, tức còn bị đi trong 6 nẻo luân hồi!
    2– Trong vật lý mà làm bất cứ thứ gì đều phải có kết quả của vật lý.
    3– Người tu không sử dụng những thứ trong vật lý, tức không làm theo vật lý, đồng nghĩa từ bỏ vật lý, Đức Phật gọi là “Vô trụ với vật lý, là giải thoát”. Phần giải thoát này, có “công thức” đàng hoàng chứ không phải nói suông. Nếu quí vị muốn thử thực tế pháp môn Thiền tông học này thì xin thử như sau:

    1 – Tâm vật lý thanh tịnh rỗng lặng và hằng tri, khi thuần thục sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của Thanh tịnh thiền:
    2– Đầu tiên, thân tâm vật lý của mình dường như không có.
    3– Kế đến tự nhiên thấy làn nước mênh mông.
    4– Nếu tâm mình mà tự nhiên được thuần thục, đồng nghĩa sức hút vật lý âm dương tự nhiên rời  bỏ mình, mình liền được hút qua và vào khoảng không mênh mông vô tận.
5– Khi mình được hút vào khoảng không mênh mông vô tận đó, tự nhiên mình nghe, thấy và biết như sau:

    A– Thấy mênh mông không giới hạn.
    B– Nghe được trùm khắp.
    C– Mình muốn phát ra tiếng, tự nhiên tiếng mình được vang rền trùm khắp.
    D– Biết tự nhiên không thiếu chỗ nào.
    E– Trong chỗ mênh mông trùm khắp trong sáng đó, nhờ  “Điện từ quang” tự nhiên, Điện từ quang này không phải là Điện từ Âm Dương hay Điện từ Vật lý. Nhờ Điện từ này mà các tánh Thấy, Nghe, Tiếng, Biết, được “chuyên chở” đi trùm khắp.

    Vì sao các thứ trên được trùm khắp?

    Xin thưa, vì nó không bị lực cản của vật lý nên được trùm khắp.

    Trên đây là 5 căn bản của người tu theo Thiền tông phải biết và thực hành cho đúng thì mới có kết quả được.

   Có vị lại hỏi?

   – Người ham thần quyền, sợ thần linh thì không nói làm chi, còn:

   – Người có học vấn cao, người uyên thâm Phật học, nếu nói không biết, tại sao hiện giờ nhiều người đứng ra dạy pháp môn Thiền tông học này?

    Chúng tôi cũng xin thưa:

     – Phần này, chúng tôi có đi kiểm chứng, các vị giảng là giảng pháp môn tu thiền Tiểu thừa chứ không phải là Thiền tông. Chúng tôi xin nói rõ, hiện nay những vị dạy tu là pháp môn Tiểu thừa, pháp môn Trung thừa thì có ít hơn, còn pháp môn Đại thừa hoàn toàn chúng tôi chưa tìm thấy ai tu cả, vì vậy pháp môn Thiền tông tuyệt mật này làm sao có ai biết, nếu có biết cũng không ai dám tu.

    Vì sao vậy?

     Vì chúng ta đang sống hoàn toàn lệ thuộc vào vật lý, còn pháp môn Thiền tông này là loại bỏ tất cả những thứ trong vật lý nên khó có người tu pháp môn này.

   Người tu theo đạo Phật phải hiểu 2 căn bản như sau:

      Một: Ai tu sử dụng những thứ trong vật lý là phải tạo nhân duyên, vì là nhân duyên nên mới có kết quả, có kết quả gọi là chứng hay đắc, có chứng hay đắc thì phải giữ lấy, vì giữ lấy nên phải theo chiều vật lý là Thành – Trụ – Hoại – Diệt, mà Đức Phật gọi là Sanh Tử – Luân Hồi!

     Hai: Người “tu” pháp môn Thiền tông, là pháp môn không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý cả, mà người tu chỉ cần để tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, khi thuần thục tự nhiên được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh” trong càn khôn vũ trụ này. Khi được rơi vào trong đó, tự nhiên mình muốn biết những gì mà mình muốn, nói theo Nhà Phật là mình đã về được quê xưa của mình, còn nói theo ngôn ngữ huyền bí là “thành Phật”.

    Trên đây là hai căn bản của người tu theo đạo Phật, ai muốn tu mà còn luân hồi là tu sử dụng những thứ trong vật lý; còn ai tu muốn giải thoát thì đừng sử dụng bất cứ những thứ trong vật lý, chỉ có đơn giản như vậy thôi.

    Người tu theo đạo Phật hiện nay, không phải tu để giác ngộ và giải thoát, mà họ tu theo đạo Phật để tìm chức vụ, hay tìm cuộc sống an nhàn trong vật chất. Do đó, họ bị những thứ trong vật chất ràng buộc nên không thoát ra được, khi lìa bỏ cuộc đời phải đi theo chiều vật lý. Cái bệnh của người tu hiện nay, là chấp mình tu được nhiều năm để khoe với người chung quanh, để được người chung quanh kính nể. Đây là cốt lõi của vật lý này vậy.

  Mục đích của chúng tôi viết ra quyển sách này:

    Một: Nêu danh 36 vị Tổ sư Thiền tông của 3 quốc gia mà có “Mạch nguồn Thiền tông” đã đi qua.

    Hai: Nêu bài kệ của Ngài Ma Ha Ca Diếp trình với Đức Phật và những bài kệ của các vị Tổ sư Thiền tông trình chỗ giác ngộ của mình trình với vị Thầy trước. Đặc biệt nhất, bài kệ Đức Phật truyền “Bí mật Thiền tông” cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, chính bài kệ này được các vị Tổ sư Thiền tông lấy làm chuẩn để truyền Bí mật Thiền tông cho những vị sau, khi vị sau đạt được Bí mật Thiền tông rồi, vị Thầy trước có bổn phận là truyền Bí mật Thiền tông lại cho vị sau nữa. Nói cho thật chính xác, dòng Thiền tông này phải chảy theo dòng riêng của nó. Vì chỗ chảy riêng đó, nên các vị Tổ sư Thiền tông nói là “Giáo ngoại biệt truyền”, tức truyền ngoài kinh điển thông thường. Còn vị nào muốn biết thật rõ tu pháp môn Thiền tông học này, xin tìm đọc một loạt các sách của chúng tôi đã xuất bản.

    Muốn giác ngộ nhanh, hãy đọc:

    – Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ.

    Muốn tu đúng theo pháp môn Thiền tông, hãy đọc:

    1– Hành đúng phương pháp Phật dạy, chắn chắn được giải thoát.
    2– Khai thị Thiền tông.
    3– Đức Phật dạy tu Thiền tông.

    Muốn biết dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông, hãy đọc:

    –  Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền.

    Muốn biết tất cả những thắc mắc, hãy đọc:

    – Những câu hỏi về Thiền tông, quyển 1 và 2.

    Còn muốn biết Đức Phật truyền Thiền tông và quí vị Tổ sư Thiền tông ngộ đạo như thế nào, hãy đọc:

    – Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam.

Quyển sách này, tuy chỉ nói một đề tài, nhưng nó tuyệt quí vô cùng. Đầu tiên, vị đứng ra dạy pháp môn Thiền tông học này là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, của nước Ca Tỳ La Vệ. Khi Ngài tu “Được rơi Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, được hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, nên Ngài dạy pháp môn tu này. Nói theo người Trung Hoa, Ngài là vị thủy Tổ pháp môn Thiền tông học này vậy.

Người sưu tầm biên soạn và viết ra kiêm tác giả NGUYỄN NHÂN tức Nguyễn Công Nhân

#thientong #tosuthien

Sách - Thiền tông

WHAT IS THE BEGINNING OF THE COSMOS UNIVERSE AS WELL AS HUMAN BEING AND ALL
OTHER THINGS?


Bhikkhu Truong An Thinh stood up from this seat, came in front of the Buddha, draped a corner of his
sanghati robe over his right shoulder, then he knelt, joined his palms, respectfully bowed to the
Buddha and asked:


Dear World Honored One, I have a question that what the beginning of The Cosmos Universe as well as
human being and all other things are? World Honored One, please teach us?


The Buddha taught:
Bhikkhu Truong An Thinh, Tathagata had the same question as yours before being totally enlightened.
However, when Tathagata is entirely enlightened with The Five Eyes, Tathagata uses Buddha Eyes to
observe:


- Tathagata searched The Cosmos Universe’s border, but it is nowhere to be seen. Therefore,
Tathagata sees and knows that “The Cosmos Universe has no border”.


- Tathagata used Buddha Eyes to seek the very first human. Despite searching it by times, Tathagata
does not see the first human being. So, Tathagata sees that human being as well as all over things are
“Non-primitive”.


Bhikkhu Truong An Thinh listened carefully to Buddha’s teaching. He was pleasant, respectfully bowed
to the Buddha and then withdrew

Donate Zen Buddhism books :

👉👉👉https://thientong.com/sach/

 

Sách - Thiền tông

PLEASE GOD BE HELP?

What is the Law of Cause and Effect?

Bhikkhu Uat Phuong Lam, specifically speaking in this earth, and generally speaking in this Three
Realms, whoever living in this Yin Yang physical karmic world must always obey its law

First, doing good deeds creates good karma.


Second, doing bad deeds creates bad karma.


Third, if anyone wants to escape from the earth’s Yin Yang physical pulling momentum, then one does
not create karma and know the formula of liberation.


Nowadays, you witness that there are many masters holding ceremony to pray, beg and beseech God to
forgive them as well as to cast blessings into them. It is because of some reasons:
These masters are surrounded by many people who always want that, so they must execute those
things to satisfy surrounding people’s cravings. 

According to the law of cause and effect mentioned
above, if one does good deeds, he naturally has blessings saving in his Unconscious and it swirls that
person to enjoy blessings.

 The same thing works for bad karma. Nobody could interfere other’s karma
and works.

These masters declare that blessings are casted by God because they want to meet people’s
demand first, and then gain money without working.


You think, there are only 5 living beings dwelling together in this Yin Yang physical earth including:
Asura, Human, Hungry Ghosts, Animals and Hell.

 On the other hand, God is the king at Heaven Celestial
Realm. His Electromagnetic Energy of Yin Yang frequency is very strong, and he is not able to come to
this world. In this Heaven Celestial Realm, one does not need to work, but can still live and have
whatever he/she wants.

 If God could come down here, he would not dare to do that.
Why is that? 

Because human nature is weird:
Father and mother give birth to children, but children still criticize toughly.


Husband and wife have valuable relationship with each other, but they still hate one another and use
many ways to harm each other.


Brothers should respect and help each other, but they still have animosity towards one another.
Tathagata taught human about the way to liberate, but they still criticize Tathagata as Demon’s
teaching Master!


Human being lives together in this earth, but they still plan to annihilate each other.
So on
God is not relatives that could grant properties to people. Moreover, there are myriad of Gods in the
Cosmos Universe, and if any of them would like to come down to human realm, he would not dare to
get closed to human.


Why is that?


Because human nature is extremely weird. When human ask for something from another person, they
sometimes even do not say thank. 

If that person does not satisfy their demands, they immediately
criticize, and even hit that person toughly.

 So, how dare any Gods come down to this realm.
Bhikkhu Uat Phuong Lam listened carefully to the Buddha’s teaching. He was pleasant, then
respectfully

GIVEN BOOKS ONLY :  👉https://thientong.com/sach/

Chân Không

Chân Không

1630422746

Khai thị Thiền Tông

Sách Khai thị Thiền tông này dành riêng cho những người:

  • Hiểu Phật pháp cao sâu mới đọc.
  • Người coi trọng hiện tượng lạ nơi trần gian này không nên xem.
  • Nói tóm lại, chỉ dành riêng cho những vị muốn tu giác ngộ và giải thoát, mới xem.

Vì sao vậy?

– Vì đây là sách chỉ rõ và tột cùng ý sâu mầu của Đức Phật muốn dạy nơi Thế giới này. Vì chỗ tột cùng, sâu mầu và khó hiểu đó, nên Đức Phật đã nói:

– “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”!

Đức Phật thuyết kinh trong 49 năm, mà Ngài còn phủi bỏ hết, thì người không hiểu sâu đạo Phật làm sao hiểu nổi. Do đó, chúng tôi khuyên người còn chấp học vị của mình, cho sự hiểu biết của mình là hơn hết, không nên đọc là vậy.

Làm sao biết được các hạng người này?

Một: Người đọc sách viết về thiền học rất cao này. Khi đọc, thấy thích thú và hăng say là người đó có duyên, người này chỉ đọc đi đọc lại chừng 2 lần, chắc chắn nhận ra ý cao sâu lời dạy của Đức Phật.

Hai: Người đọc sách này, nghe người mình không thích đọc, là người không có duyên, nên thôi vậy.

Sách này, chỉ rõ về dòng chảy của “Mạch nguồn Thiền tông” và những lời dạy sau cùng của Đức Phật vào những giờ phút chót trước khi Ngài nhập Niết bàn. Do đó, người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ giải thoát mới nên xem; còn người không muốn, nên thôi.

Người không muốn, mà cố gắng xem, càng xem càng bị nhức đầu! Do đó, chỉ khởi một ý niệm nhỏ, xem thường, hoặc khinh chê sẽ bị luật nhân quả tự nhiên của vật lý nơi thế giới này “kéo” vào chỗ cực thấp trong lục đạo luân hồi!

Đức Phật dạy rõ ràng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa:

– Người chửi Như Lai, tội không nặng bằng người khinh chê pháp môn sâu mầu mà Như Lai dạy nơi cõi Ta bà này!

Xin nói rõ thêm, từ mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn thuở xa xưa ấy, Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi Như Lai nói đến chỗ chân thật sâu mầu về thiền Thanh tịnh , có trên 5.000 người phủi áo bỏ ra đi! Thì thử hỏi, người ở vào thời Mạt Thượng phàp như chúng ta, có ai chấp nhận nghe lời dạy Đức Phật không?

Vì sao họ bỏ đi?

– Vì họ đã tu thành tựu các pháp môn Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa rồi, họ chấp chặt, cho các pháp môn ấy là chân thật, nên họ không chịu nổi sức “công phá” của pháp môn tu Thanh tịnh thiền này, nên họ bỏ đi! Còn những người ở lại, họ cho Đức Phật bị Ma ám!

Vì ở thế chẳng đặng đừng, nên bắt buộc Đức Phật phải dùng “Siêu đại thần lực của Thanh tịnh thiền”, cho những người còn ở lại, ai ai cảm nhận được sự kỳ diệu của pháp môn Thanh tịnh thiền này. Còn vị nào làm đúng theo lời Đức Phật dạy sẽ được “rơi vào Bể tnh Thanh tịnh Phật tánh”! Ấy vậy mà chỉ cĩ một mình Ngài Xá Lợi Phất vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mà thôi, còn bao nhiêu người vô phần, trong đó có rất nhiều vị tu đã đạt được những quả vị cao.

Đó là chuyện của thời Đức Phật, còn sau này, thiền sư Đức Sơn ở nước Trung Hoa, ông giác ngộ được “Bí mật Thiền tông” rồi, khi nói đến pháp môn Thanh tịnh thiền này, đối với những pháp môn tu khác, ông nói lời lẽ quá tội lỗi, chúng tôi không dám lập lại!

Vì chỗ quá đặc biệt như nêu trên, nên người viết ra quyển sách này khuyên người đọc sách nên cẩn thận.

Đức Phật đã dạy: Ai nhận ra “Bí mật Thiền tông”, mới biết mình tu có vượt ra ngoài tam giới, hay còn đbị đi trong lục đạo luân hồi!

Soạn giả kiêm tác giả NGUYỄN NHÂN, tức Nguyễn Công Nhân

Nguồn: Thiền Tông