Chân Không

Chân Không

1630392380

Nhờ Thánh Trợ Giúp Có Thể Làm Thay Đổi Nhân Quả

TRONG 1 CÁI BUỔI GIẢI ĐÁP THÌ CON CÓ NGHE BÁC NÓI LÀ THÁNH CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI NHÂN QUẢ ĐƯỢC VÀ BÁC LẤY 1 CÁI VÍ DỤ LÀ TRƯỜNG HỢP NHƯ LÀ MÌNH CÓ THỂ BỊ TAI NẠN NHƯNG MÀ MÌNH CẦU XIN THÁNH THÌ THÁNH CÓ THỂ GIÚP MÌNH ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI TAI NẠN ĐÓ. CÓ NGHĨA LÀ THÁNH CÓ THỂ THAY ĐỔI NHÂN QUẢ ĐƯỢC, THÌ CON MUỐN HỎI LẠI BÁC CÁI NÀY Ạ?

Viện Chủ trả lời:

Bây giờ nè, nói cho con nghe, Trái Đất này ai quản lý? Thánh quản lý, Thánh – Thần, Thần thực thi nhân quả, Thánh quản lý về cái nghiệp này nè, bây giờ nên nhớ 1 điều đó là con nhờ Thánh giúp được với điều kiện ở trong thế gian này thôi chứ Thánh không thoát ra được, Thánh không biết cái đường đi ra. Là vì ở trong Kinh có nói 1 câu này “Phật cao 10 trượng, Thánh cao 9 trượng”, có nghĩa là ổng gần bằng ông Phật luôn, mà ổng chỉ thua ông Phật con đường về Phật Giới thôi, chứ Thánh lớn lắm chứ không phải nhỏ, gọi là Thánh Chúa Thế Giới mà, chứ đâu phải nhỏ đâu.

Nhưng mà ông Thánh thua ông Phật 1 đường là không biết đường về Phật Giới, thua có 1 đường thôi, 10 phần ổng 1 phần, ổng vẫn có cái Thiên Nhãn luôn, ông Phật cũng có Thiên Nhãn ổng cũng có Thiên Nhãn nhưng mà ông Phật ổng có Phật Nhãn còn ông Thánh không có cái này, ổng thua cái Phật Nhãn của ông Toàn Năng Toàn Giác thôi, thì ổng có thể giúp con được nhưng mà cái nhân quả không thoát được. Con mà muốn ông Thánh giúp con trọn vẹn thì con phải nhập Thánh, nhập vòng Thánh đó thì ổng mới giúp con, còn ở ngoài con không nhập vòng Thánh là ông Thần giật con liền, Thần thực thi nhân quả con liền. Đó con hiểu Thánh thì giúp con được nhưng mà trong thế gian này, còn với điều kiện mà không luân hồi, theo ổng hoài thì bỏ ông Thần qua ông Thánh tu.

Vì thế bác từng nói là “tu Thánh không giải thoát được mà tu Thần giải thoát được” là vì Thần con nghiêm chỉnh chấp hành theo qui luật nhân quả là phải theo ông Thần, khi con đầy đủ công đức thì ông Thần cho con về, ông Thánh không cho về, không Thánh bắt con ở lại đây, phải hiểu cái thế giới này nó là vậy đó. Có nghĩa là Thánh giúp con được với điều kiện là con phải cầu xin ổng nhưng mà không giải thoát được nghe. Vô cầu xin càng nhiều thì cái chỉ số đi về ổng càng nhiều, lệ thuộc ổng càng nhiều, ở thế gian mà người ta giúp con được cái gì 1 phần, cái mai mốt giúp nữa, mai mốt giúp nữa thì sau cùng là gì? Con phải lệ thuộc người ta, không có cách nào, thế gian này nó là vậy, không có cách nào thoát được cái qui luật này hết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Chùa Thiền Tông Tân Diệu Chuyên Dạy Giác Ngộ Và Giải Thoát

#thientong #giaidapthientong 
 

Nhờ Thánh Trợ Giúp Có Thể Làm Thay Đổi Nhân Quả
Chân Không

Chân Không

1630392380

Nhờ Thánh Trợ Giúp Có Thể Làm Thay Đổi Nhân Quả

TRONG 1 CÁI BUỔI GIẢI ĐÁP THÌ CON CÓ NGHE BÁC NÓI LÀ THÁNH CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI NHÂN QUẢ ĐƯỢC VÀ BÁC LẤY 1 CÁI VÍ DỤ LÀ TRƯỜNG HỢP NHƯ LÀ MÌNH CÓ THỂ BỊ TAI NẠN NHƯNG MÀ MÌNH CẦU XIN THÁNH THÌ THÁNH CÓ THỂ GIÚP MÌNH ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI TAI NẠN ĐÓ. CÓ NGHĨA LÀ THÁNH CÓ THỂ THAY ĐỔI NHÂN QUẢ ĐƯỢC, THÌ CON MUỐN HỎI LẠI BÁC CÁI NÀY Ạ?

Viện Chủ trả lời:

Bây giờ nè, nói cho con nghe, Trái Đất này ai quản lý? Thánh quản lý, Thánh – Thần, Thần thực thi nhân quả, Thánh quản lý về cái nghiệp này nè, bây giờ nên nhớ 1 điều đó là con nhờ Thánh giúp được với điều kiện ở trong thế gian này thôi chứ Thánh không thoát ra được, Thánh không biết cái đường đi ra. Là vì ở trong Kinh có nói 1 câu này “Phật cao 10 trượng, Thánh cao 9 trượng”, có nghĩa là ổng gần bằng ông Phật luôn, mà ổng chỉ thua ông Phật con đường về Phật Giới thôi, chứ Thánh lớn lắm chứ không phải nhỏ, gọi là Thánh Chúa Thế Giới mà, chứ đâu phải nhỏ đâu.

Nhưng mà ông Thánh thua ông Phật 1 đường là không biết đường về Phật Giới, thua có 1 đường thôi, 10 phần ổng 1 phần, ổng vẫn có cái Thiên Nhãn luôn, ông Phật cũng có Thiên Nhãn ổng cũng có Thiên Nhãn nhưng mà ông Phật ổng có Phật Nhãn còn ông Thánh không có cái này, ổng thua cái Phật Nhãn của ông Toàn Năng Toàn Giác thôi, thì ổng có thể giúp con được nhưng mà cái nhân quả không thoát được. Con mà muốn ông Thánh giúp con trọn vẹn thì con phải nhập Thánh, nhập vòng Thánh đó thì ổng mới giúp con, còn ở ngoài con không nhập vòng Thánh là ông Thần giật con liền, Thần thực thi nhân quả con liền. Đó con hiểu Thánh thì giúp con được nhưng mà trong thế gian này, còn với điều kiện mà không luân hồi, theo ổng hoài thì bỏ ông Thần qua ông Thánh tu.

Vì thế bác từng nói là “tu Thánh không giải thoát được mà tu Thần giải thoát được” là vì Thần con nghiêm chỉnh chấp hành theo qui luật nhân quả là phải theo ông Thần, khi con đầy đủ công đức thì ông Thần cho con về, ông Thánh không cho về, không Thánh bắt con ở lại đây, phải hiểu cái thế giới này nó là vậy đó. Có nghĩa là Thánh giúp con được với điều kiện là con phải cầu xin ổng nhưng mà không giải thoát được nghe. Vô cầu xin càng nhiều thì cái chỉ số đi về ổng càng nhiều, lệ thuộc ổng càng nhiều, ở thế gian mà người ta giúp con được cái gì 1 phần, cái mai mốt giúp nữa, mai mốt giúp nữa thì sau cùng là gì? Con phải lệ thuộc người ta, không có cách nào, thế gian này nó là vậy, không có cách nào thoát được cái qui luật này hết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Chùa Thiền Tông Tân Diệu Chuyên Dạy Giác Ngộ Và Giải Thoát

#thientong #giaidapthientong 
 

Chân Không

Chân Không

1630393158

Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Trò hỏi: Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Thầy trả lời:

Nhân là cái việc làm đầu tiên, cái quả là cái thành tựu sau, gọi là nhân quả, 

Vì thế mà trong dân gian làm nhân gì thì hái quả nấy, con trồng lúa thì con có lúa con trồng đậu có đậu con trồng khoai có khoai trồng mía có mía vậy thôi gọi là nhân quả, trên thế gian này gọi là thế giới nhân quả, đạo Phật phải hiểu cái này, đạo Phật chủ trương nhân quả luân hồi, anh làm gì kết quả nấy, và anh phải đi theo cái quy luật của nó gọi là nhân quả luân hồi.

— 

Trò hỏi: Trả nhân quả là gì ạ?

Thầy trả lời:

Trả nhân quả có nghĩa là: mình làm xấu thì mình trả quả xấu. 

Ví dụ: mình đi ra đường mình giựt của người ta công an nó bắt được ra tòa nó đẩy mấy năm tù là đó là do cái tội nhân quả, cái nhân ban đầu giựt đồ người ta tòa án nó kêu mình mấy năm tù đó là cái quả,

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi, làm vua làm chúa anh cũng phải bị cái nhân quả này, nên nhớ là nên nhớ là tất cả những người càng lớn nhân quả càng nặng, 

Thí dụ: con nghèo thì trộm cắp rất nhẹ, những người làm lớn đó thì trộm cắp rất lớn trộm cắp mấy chục tỉ, chớ ai thấy mấy ông lớn có ai ăn cắp một hai triệu không, do cái đó đó bởi vì nó nguy hiểm cái chỗ này, vì thế mà tu theo đạo Phật đạo Phật ông giãi bày trình bày rõ rành tất cả từ hữu hình vô hình, và từ việc làm đó mới gọi là đạo Phật, vì đạo Phật là đạo giác ngộ là hiểu biết hết, anh vô đạo Phật mà anh hiểu biết hết anh không có làm gì được hết, anh chỉ đụng gì anh mới thấy sợ bị nhân quả hết, vì thế mà tôi khuyên người vô đạo Phật nên đi bằng trí tuệ - mà trước khi vô cái này thì phải sử dụng bằng trí tuệ chứ đừng tu mù, đó là nhân quả đó.

Chuẩn hoá thiền tông 1/3/2020

Trò hỏi:

Con người có thể làm chủ nhân quả không?

Thầy trả lời:

Bây giờ con vô đây không có sống làm chủ nhân quả được, nhưng mà có cái cách này: con tạo công đức thì thần không có thực thi nhân quả con được. 

Vì trong kinh có nói công đức nhiều quỷ thần sợ, có nghĩa là khi con có phước đức ông thần nắm con được, còn con mà có công đức sáng không bôi đen ông thần không dám nắm thì không thực thi nhân quả con. 

Ví dụ: giống như điện mà không có dây nhựa bao thì ai dám nắm, sợi dây điện mà có dây nhựa bao thì ai cầm cũng được. 

Chuẩn hoá thiền tông 23/5/2020

 

Trò hỏi: Làm sao để giúp người khác mà không xen vào nhân quả?

Thầy trả lời:

Cái này nè con nên nhớ 1 điều đó khi mà thiền tông ra đời con biết con chỉ nên mua sách về con để đó, ai thích lại coi, nếu mà người thích thì con mới dụ người ta từ từ giúp người ta từ từ chứ đừng có khi nào nhớ thiền tông ra đời mà có nhiều người cái chùa người ta đang cúng hoặc cái chỗ người ta đang thờ mấy ông thần mấy ông cô hồn đó mà mình tới mình đưa vô nó đập mình chết á nó không có đập chết mà nó xúi mình chạy xe mình đang chạy xe tự nhiên con mắt mình hết thấy đường, nó áng lại hết thấy đường, đụng cái rầm lúc đó mình mới hiểu ủa tại sao nếu mà con chết con không nhớ nhen mà khi con sống nghen, ủa tại sao tui đang chạy mà tui lại không thấy đường vì con thấy để ý nè có nhiều người đang chạy xe cái có cái người đứng trước cửa tưởng đâu nó đi ai không phải cái bóng thôi lách qua chỗ khác đụng cái rầm đó gọi là thần thực thi nhân quả mà cái thần đó còn cái người đứng hiện đó là ai, là thánh bởi vì thế gian người ta nói thần thánh 2 cái ông này mà yểm trợ thì mới làm được thấy không, ông thần thực thi nhân quả phải ông thánh trợ giúp chớ 1 mình ổng không làm được.

Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020

Trò hỏi:

Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang?

Thầy trả lời:

Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương điện - hay điện từ quang thì anh phải kiến tánh, anh kiến tánh anh nhìn thấy được cái dòng điện đó anh mới cắt được nó còn không thấy đừng có mong, mà muốn kiến tánh anh phải có công đức nhiều chứ công đức ít không làm được. 

Ví dụ: 

Giống như cái lực anh muốn phá núi anh phải có cái lực mạnh hơn cái núi thì anh mới phá được núi, còn anh yếu yếu anh chỉ nhổ cỏ thôi chứ không thể phá được cái núi.

Chuẩn hoá thiền tông 28/6/2020

#thientong #nhanqua

Chân Không

Chân Không

1631843009

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?

Như thế nào là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cúng dường “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, như thế nào thì có Công Đức ạ?

Đạo nhân vô tu vô chứng chính là Phật Tánh của chính mình.

* Vì vậy, người nào Kiến Tánh tự biết như sau:

1/- Dù có cúng dường hằng hà sa số Đức Phật đi nữa, cũng là phước đức bên ngoài, phước đức là phải lần hết đi.

2/- Còn công đức, chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Công đức, là “vật tư” để định hình ra 1 “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh” và 1 “Kim Thân Phật”, để Tánh Phật ẩn vào trong đó “sản sanh” ra 1 vị Phật. Vị nào đã thành Phật rồi, thì vị đó được gọi là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Vậy, chúng ta ráng “cúng dường” cho Đạo Nhân này đi.

Cội nguồn của chúng ta là Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng chính là “Đạo nhân vô tu vô chứng”, hay pháp thân thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là Bản lai diện mục của chúng ta vậy.

Vì vậy Đức Phật dạy:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi chăng nữa, cũng là phước báu bên ngoài, phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải sinh diệt.

Vì vậy Đức Phật dạy:

-“Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối”. Trở về được cái không hình tướng của chính mình, cái không hình tướng của chính mình đó, chính là “đạo nhân vô tu vô chứng”.

Vì vậy đức Phật và Tổ sư Thiền tông có dạy:

– Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và sống với Tánh chân thật đó mới mong thành Phật được.

Nhiều vị tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà! Họ đâu biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy lơi thế giới này là pháp môn Thanh tịnh thiền. Pháp môn Thanh tịnh thiền Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà ngài chỉ dạy riêng cho Tổ sư thiền thôi. Do đó người đọc nơi Kinh sách, không thể nào tìm thấy được, nếu vị nào có đại duyên sẽ nhận được dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Vì chỗ đặc biệt đó nên người nào ham danh, lợi, địa vị, không thể nào biết được.

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630030118

Làm thế nào để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh một cách dễ dàng?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH MỘT CÁCH DỄ DÀNG?

Đức Phật dạy cụ Tràm Thiên Trúc Phát:

- Này cụ Tràm Thiên Trúc Phát: Như Lai có lời khen cụ.

Vì sao Như Lai khen?

Vì căn bản cụ đã nhận đầy đủ về lời dạy của Như Lai cao tột này. Hôm nay, còn một thắc mắc nữa cụ đem hỏi Như lai, Như Lai dạy cụ rõ:

- Cụ muốn vượt nhanh ra ngoài Thế giới này để trở về nguồn cội của chính mình, cụ hãy nghe rõ lời dạy của Như Lai:

Khi tánh Phật của cụ vào Thế giới loài Người, bị điện từ Âm cuốn hút kéo vào Thế giới loài Người. Vì cụ sử dụng cái Tưởng của Tánh Người, nên bị đi luân hồi trong Lục đạo.

Hôm nay, cụ muốn thoát nhanh ra ngoài Thế giới loài người, để trở về Bể Tánh thanh tịnh nơi Mười Phương chư Phật sống, thì cụ phải thực hiện 3 phần như sau:

 1. Một: Cụ phải tu tập Tâm Vật lý: Thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Để tánh Phật thanh tịnh hiển lộ ra.
 2. Hai: Ngày có 24 giờ, cụ phải sống với tánh Phật mình trọn vẹn 24 giờ.
 3. Ba: Phải cố gắng tạo ra công đức.

Ba phần trên, nếu cụ thực hiện được, thì việc trở về Bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng.

Cụ Tràm Thiên Trúc Phát nghe xong lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng cám ơn và hứa với Đức Phật là cụ sẽ cố gắng tu tập.

Trích Quyển 7: Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông - Trang: 175-176. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Soạn Giả: Nguyễn Nhân.

#thientong #betanhthanhtinh 

Chân Không

Chân Không

1630586086

Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

SAU ĐÂY LÀ LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI KHÔNG DỤNG CÔNG.

ĐỨC PHẬT DẠY:

 1. VỀ THÂN:
  * Không luận đi, đứng, nằm hay ngồi.
 2. VỀ TÁNH:
  A/ Chỉ sử dụng Phật Tánh, tức Thấy, Nghe, Pháp, Biết, phải ở trong thanh tịnh tự nhiên.
  B/ Cụ tập được như vậy, khi nào cụ được “Rơi vào trạng thái như không có thân mình", càng lâu càng tốt. Chỗ này Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không" là Đức Phật dạy chỗ này đó.
  C/ Cụ thấy hay nghe không bị giới hạn là đúng. Chỗ này Đức Phật dạy trong Huyền ký: “Khi Tánh tự nhiên thanh tịnh là đây Niết bàn”.

 

LỘ TRÌNH VÀO BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT GIỚI CÓ DỤNG CÔNG. 

ĐỨC PHẬT NƠI KINH KIM CANG:

CỬA THỨ NHẤT:
Tâm cảnh không dính nhau:
Tánh người của cụ đối diện là tiếng động, hoặc cảnh hay vật mình đang thấy: Tiếng mình đang nghe, hoặc cảnh vật mình đang thấy, phải nghe hoặc thấy như sau:
- Biết mình đang nghe hoặc thấy.
Một: Biết mình đang nghe, tiếng lớn, tiếng nhỏ, trầm hay bổng, v.v... Hoặc biết mình đang thấy, màu sắc, dài ngắn, cao thấp, v.v
Thấy, Nghe này nó còn nằm trong Tánh Phật, nếu cụ tập được như vậy, đã vượt được qua cửa thứ nhất là “Tâm và cảnh không dính nhau". Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đã giải thoát được phần thứ nhất rồi. Cho nên, trong pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền Đức Phật dạy:
- Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát.

CỬA THỨ HAI:
Độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ: Khi đã vượt qua được cửa thứ nhất rồi sẽ đến cửa thứ hai; người tu được đến cửa thứ hai này tự nhiên nghe rất nhiêu tiếng âm thanh hay hình ảnh từ trong Tàng thức của mình đổ ra, dù có dụng công ngăn nó, nó cũng tự động tuôn đổ ra. 

Vì sao vậy?

Vì những thứ vọng tưởng của cụ, truớc kia lúc nào cụ cũng liên tục nhồi nhét đem vô Tàng thức. Nơi cửa miệng tàng thức, như có cái nút chận bít lại vậy, nên những thứ trong tàng thức mà cụ đem vào trước kia nó không tuôn đổ ra được; nay cụ tu Như Lai Thanh tịnh thiền, tức cụ không đem vào trong tàng thức nữa, nên cửa miệng tàng thức được trống, do đó những thứ mà trước kia cụ đem vào, nay cửa tàng thức được mở, nên những thứ trong tàng thức tự động tuôn đổ ra, khi trong tàng thức của cụ được trống sạch, cái kho tàng thức này nó biến thành là cái kho thanh tịnh. Đức Phật dạy cái kho thanh tịnh này là “Như Lai Tàng", tức cái kho thanh tịnh tự nhiên.

Cửa thứ hai này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy:
- Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ.

Trong cái kho Như Lai Tàng này, duy nhất chỉ còn chứa hai thứ:
1- Công đức.
2- Phước đức.
Công đức nó nằm trong vỏ bọc tánh Phật của cụ. Vì vậy, khi cụ vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, nó được điện từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật giới chiếu vào.
Khối công đức này, nó liền biến thành là ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Phật tánh thanh tịnh ở trong vỏ bọc tánh Phật, liền theo đó 1 Kim thân Phật được định hình.
Hai thứ này, lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra nơi thế giới loài người.

CỬA THỨ BA:
Vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới:
Vì là theo “Lộ trình vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới" nên bắt buộc phải đi qua cửa “Hải Triều Dương" mới về được. Còn cửa Hải Triều Âm, là cửa chuyên hút tánh Phật, từ Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, và Trung Âm thân từ các nơi trong tam giới để trở lại thế giới loài người.


Đức Phật có dạy:
- Nơi thế giới này, tồn tại được là do sức hút khủng khiếp của điện từ Âm Dương. Vì vậy, bất cứ ai muốn vượt ra ngoài sức hút này khó thực hiện được. Nếu người nào muốn vượt ra thế giới này để trở về Phật giới, thì phải làm 3 phần:

 1. Có ý chí sắt đá, kiên cường.
 2. Gặp được 1 vị Thiện tri thức.
 3. Một lòng muốn giải thoát.

Thì mới mong thành công được.


Đức Phật có dạy rõ như sau:
- Vị nào tu đúng pháp môn Thanh tịnh thiền mà muốn lên quốc Tịnh Độ ở trong tam giới nào, thì vị ấy phải làm 2 việc:
1/- Tạo ra công đức cho thật nhiêu, để được làm 1 vị Phật.
2/- Tạo ra phước đức thật nhiều, để lập ra nước Tịnh Độ.


Lập nước Tịnh Độ để làm gì?
Để rước những người ở trái đất này ham vui chơi trong thanh tịnh, vãng sanh đến đây sinh sống.
Vị nào tạo ra công đức và phước đức được vô lượng, thì vị này được mang 3 thân:

 1. Vô lượng thọ.
 2. Vô lượng quang.
 3. Vô lượng công đức.


Đức Phật dạy:
- Nơi thế giới vật lý Âm Dương này, một suy nghĩ hay hành động gì, cũng thành tựu trong vật lý, nên không giải thoát được.
- Người tu Thiền tông hãy lấy căn bản 4 câu này làm chuẩn:
Khi nhận Phật tánh được rồi
Những việc nhân thế, Phật làm mà thôi
Trí thế tự nhiên tách rời
Trở về vật lý, luân hồi, tử sanh!

Tuy Đức Phật dạy vậy, chứ sự thật rất khó, một vạn người tu theo giải thoát, chưa chắc có 1 người nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình.
Vì sao vậy?


Đức Phật bảo họ:
Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi
Lúc lên chót vót tận trời cao (cõi trời)
Khi chui xuống tận lòng đất đỏ (Địa ngục)
Tưởng rằng cao tột ấy là vui.

Xuống tận lòng đất ấy là khổ
Khổ vui, vui khổ, kẻ ngu đần
Bỏ vui, bỏ khổ, là hơn người
Khi nghe được tiếng vang rền nổ (ngộ Nhĩ căn).

Xé nát màn đêm đã thấy đường
Đường về quê cũ không xa lắm
Bởi tại lòng ham chẳng chịu về
Ham mê vật chất mới lê thế.

Đường trần giong ruổi đi đi mãi
Lường gạt với nhau để kiếm danh
Vì vậy, người này không giải thoát
Muôn đời ngàn kiếp phải trầm luân.

Trích: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát