Chân Không

Chân Không

1630844481

Tưởng - Tham - Ác của con Người

TRÍCH ĐOẠN TRƯỞNG DÒNG TỘC NÓI VỚI NHƯ LAI VỀ TÁNH THAM, ÁC, TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI !.

Như Lai nói:

- Ở thế giới loài Người, người không tu lừa đảo người khác thì không nói gì.

- Còn người đã tu hành rồi, biết tạo công đức thì dạy người khác, không biết thì thôi. Mặc quần áo làm Thầy tu rồi mà còn đi lường gạt người khác gấp một trăm lần người không tu!

Trưởng dòng tộc nghe Tánh Phật Như Lai than thở như vậy, nên nói:

- Ban đầu, Trưởng dòng tộc tôi đã nói: “Thế gian này, là nơi gian trá mà”.

- Người tu, thì lường gạt theo kiểu người tu.

- Người không tu, thì lường gạt theo kiểu người không tu.

Bởi vậy, Trưởng dòng tộc tôi nói cho Tánh Phật Như Lai nghe, mà Tánh Phật không chịu nghe, còn xem thường Thân người nơi trái đất này nữa.

Tánh con người có nhiều cái khủng khiếp lắm:

Trưởng dòng tộc nói về cái Tưởng của con người:

 1. - Một là Tưởng: Đủ chuyện để lường gạt người khác.
 2. - Hai là Tưởng: Các vị Thần thừa hành cho phước, nên bày ra cúng, dụ nhiều người đến cúng tiền, để họ bỏ túi.
 3. - Ba là Tưởng: Giả đủ loại Thầy tu để móc túi người nhẹ dạ tin mù!
 4. - Bốn là Tưởng: Chế tạo ra đủ loại binh khí để giết người hằng loạt!
 5. - Năm là Tưởng: Khi loài Người văn minh lên thật cao, họ chế tạo bom này bom kia hủy diệt cả trái đất này nữa!

Trưởng dòng tộc nói Tánh Tham của con người:

 1. - Đất: Cò bay thẳng cánh mà cũng còn Tham!
 2. - Vàng: Không còn chỗ để mà cũng còn Tham!
 3. - Tiền: Tủ không còn chỗ đựng mà cũng còn Tham!

Trưởng dòng tộc nói Tánh Ác của con người:

 1. - Sử dụng nhiều thủ đoạn để sát hại đồng loại.
 2. - Sử dụng đủ mưu mô xảo huyệt, để cướp của giết người.

Trưởng dòng tộc nói về Thế gian:

- Ở Thế gian này, muốn có cái ăn cái mặc, thì phải gian khổ lao động mới có.

- Vì vậy, người lười biếng muốn có cái ăn cái mặc, thi phải gian xảo:

1/- Giả người này người kia để lường gạt người ngu khờ dại dột.

2/- Bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí để dụ người khờ khạo đến lạy cúng tiền.

Vì vậy, những người tổ chức lường gạt này, nếu có ai vạch trần ra sự thật thì họ chửi, nhất là những người tổ chức qui mô lường gạt một cách hết sức tinh vi, đội lốt Tín ngưỡng.

Trưởng dòng tộc lại nói:

- Con người, ai cũng có tất cả là 16 thứ Tánh, nếu con người sử dụng đủ 16 thứ Tánh Người thật mạnh, thì Tánh Phật không thể nào tạo công đức trở về Phật giới được đâu!

[ Như Lai đã luân hồi ở trong Tam giới này gần 8 tỷ năm rồi mới trở về Phật Giới, link nghe sách về sự luân hồi của Đức Phật: Cuộc đời của Đức Phật bị luân hồi và thành Phật]

(Trích quyển 9 "Sách Trắng Thiền Tông")

Tưởng - Tham - Ác của con Người
Chân Không

Chân Không

1630844481

Tưởng - Tham - Ác của con Người

TRÍCH ĐOẠN TRƯỞNG DÒNG TỘC NÓI VỚI NHƯ LAI VỀ TÁNH THAM, ÁC, TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI !.

Như Lai nói:

- Ở thế giới loài Người, người không tu lừa đảo người khác thì không nói gì.

- Còn người đã tu hành rồi, biết tạo công đức thì dạy người khác, không biết thì thôi. Mặc quần áo làm Thầy tu rồi mà còn đi lường gạt người khác gấp một trăm lần người không tu!

Trưởng dòng tộc nghe Tánh Phật Như Lai than thở như vậy, nên nói:

- Ban đầu, Trưởng dòng tộc tôi đã nói: “Thế gian này, là nơi gian trá mà”.

- Người tu, thì lường gạt theo kiểu người tu.

- Người không tu, thì lường gạt theo kiểu người không tu.

Bởi vậy, Trưởng dòng tộc tôi nói cho Tánh Phật Như Lai nghe, mà Tánh Phật không chịu nghe, còn xem thường Thân người nơi trái đất này nữa.

Tánh con người có nhiều cái khủng khiếp lắm:

Trưởng dòng tộc nói về cái Tưởng của con người:

 1. - Một là Tưởng: Đủ chuyện để lường gạt người khác.
 2. - Hai là Tưởng: Các vị Thần thừa hành cho phước, nên bày ra cúng, dụ nhiều người đến cúng tiền, để họ bỏ túi.
 3. - Ba là Tưởng: Giả đủ loại Thầy tu để móc túi người nhẹ dạ tin mù!
 4. - Bốn là Tưởng: Chế tạo ra đủ loại binh khí để giết người hằng loạt!
 5. - Năm là Tưởng: Khi loài Người văn minh lên thật cao, họ chế tạo bom này bom kia hủy diệt cả trái đất này nữa!

Trưởng dòng tộc nói Tánh Tham của con người:

 1. - Đất: Cò bay thẳng cánh mà cũng còn Tham!
 2. - Vàng: Không còn chỗ để mà cũng còn Tham!
 3. - Tiền: Tủ không còn chỗ đựng mà cũng còn Tham!

Trưởng dòng tộc nói Tánh Ác của con người:

 1. - Sử dụng nhiều thủ đoạn để sát hại đồng loại.
 2. - Sử dụng đủ mưu mô xảo huyệt, để cướp của giết người.

Trưởng dòng tộc nói về Thế gian:

- Ở Thế gian này, muốn có cái ăn cái mặc, thì phải gian khổ lao động mới có.

- Vì vậy, người lười biếng muốn có cái ăn cái mặc, thi phải gian xảo:

1/- Giả người này người kia để lường gạt người ngu khờ dại dột.

2/- Bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí để dụ người khờ khạo đến lạy cúng tiền.

Vì vậy, những người tổ chức lường gạt này, nếu có ai vạch trần ra sự thật thì họ chửi, nhất là những người tổ chức qui mô lường gạt một cách hết sức tinh vi, đội lốt Tín ngưỡng.

Trưởng dòng tộc lại nói:

- Con người, ai cũng có tất cả là 16 thứ Tánh, nếu con người sử dụng đủ 16 thứ Tánh Người thật mạnh, thì Tánh Phật không thể nào tạo công đức trở về Phật giới được đâu!

[ Như Lai đã luân hồi ở trong Tam giới này gần 8 tỷ năm rồi mới trở về Phật Giới, link nghe sách về sự luân hồi của Đức Phật: Cuộc đời của Đức Phật bị luân hồi và thành Phật]

(Trích quyển 9 "Sách Trắng Thiền Tông")

Chân Không

Chân Không

1629983148

Ham muốn của con người có phải do nghiệp quyết định không?

Trò hỏi: Cái ham muốn của con người có phải do nghiệp quyết định không?

Thầy trả lời:

Cái muốn của con người là do cái tưởng, cái tưởng nó phát ra cái ham muốn nhưng mà do cái nghiệp nó đẩy đi, cái nghiệp đó là do ông thần.

Ví dụ:

Tự nhiên bây giờ con không muốn ở đây con bán nhà qua chỗ khác ở là do ông thần đẩy con đi. Con để ý nè bây giờ con lớn rồi con biết cái lúc con mới sanh con ở đâu, rồi tự nhiên tự con muốn đi rồi con suy nghĩ ừ tại sao muốn đi đó là chính chính ông thần đẩy con đi, cái nghiệp mày không phải ở đây cái nhà mày ở đằng kia nè nhà mày bên Mỹ đó, mà thần đẩy đi thì mới qua được nhen, có nhiều người tại sao đi 5 lần 7 lượt rồi cũng chạy về, vì nó không có đúng cái nghiệp mình không ở đó đi chơi thì được rồi phải về, tất cả những cái gì ở trên này là thần thực thi nhân quả đó mình phải hiểu cái nguyên tắc này,

Vì thế: có cái đạo nói là: thánh thần 2 bên vai áo, thánh xúi mày làm tầm bậy tầm bạ ông thần thực thi nhân quả đó

Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020

Trò hỏi: Tình yêu có nằm trong tánh người hay không có thể dùng tình yêu tạo công đức hay phước đức hay không?

Thầy trả lời:

Câu hỏi này nó lạc đề tình yêu là cái gì chưa đọc sách, tình yêu là nó cuốn hút bởi điện âm dương, yêu nhiều yêu ít là do cái nghiệp mà thực thi nhân quả yêu nhiều ít là thần nhân quả điều hành.

Ông thần kéo hai người này do có duyên nợ với nhau, khi hết duyên thì ổng Thần kéo đi chổ khác, nên tại sao hai vợ chồng thương dữ lắm mà khi ghét là ghét dữ lắm là tại ông thần ông đuổi đi.

Chuẩn hoá thiền tông 28/6/2020

Chân Không

Chân Không

1630385316

Mỗi con người có 5 thứ tánh

Thưa Chú, mỗi con người có 5 thứ Tánh, có phải ngoài tánh Phật, tánh Người, còn có tánh Cô Hồn, tánh Thú, tánh Ngục, có phải không, thưa Chú?

TG-SG NGUYỄN NHÂN Trả Lời:

- Mỗi con người có 5 thứ tánh, gồm:

 1. Tánh Phật: Thấy - Nghe - Nói - Biết
  - Mượn thân và tánh Người để tạo Công đức.
 2. Tánh Người:
  - Có 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến chấp. Là Công cụ để cho tánh Phật điều khiển thân và tánh Người tạo Công đức.
 3. Bên phải của mỗi Người có tánh Thiện, giúp con Người làm Thiện (gọi là tánh Thánh).
 4. Bên trái của mỗi Người có tánh Ác, xúi con Người làm Ác (gọi là tánh Cô Hồn).
 5. Năm: Bên phải của mỗi Người có vị Thần, nhìn thấy con Người làm gì, thì thực thi Nhân quả việc làm đó (gọi là tánh Thần).

Trích Giải Đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông VN

#thientong #giaidapthientong 

Chân Không

Chân Không

1631623553

7 tư duy kiếm tiền của những người làm nên nghiệp lớn

1. "Thương đạo" là "nhân đạo", muốn làm kinh doanh, trước tiên hãy làm người

Con đường kinh doanh chính là con đường làm người, muốn làm kinh doanh, trước tiên, phải học cách làm người, đây là chìa khóa mấu chốt để dẫn đến thành công.

Trên thương trường, nhiều người hoặc là tầm thường hoặc là cuối cùng thất bại, không phải vì họ không đủ thông minh mà là vì cái đức của họ chưa đủ. Làm người là một môn nghệ thuật kì diệu, nếu đã là nghệ thuật, vậy thì bạn phải dùng tâm để hiểu, lĩnh ngộ và cảm nhận.

Những người biết cách làm người trước, rồi sau đó mới làm kinh doanh thì tài khí mới thịnh vượng, tiền vào như nước cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn. Còn phần lớn những kẻ làm người thất bại thì dù có "phất lên sau một đêm" thì kết cục cũng không tốt đẹp gì.

2. Không có phương pháp cố định để kinh doanh thành công, kinh doanh cần phải linh hoạt và thay đổi

Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng Kông, người giàu thứ 23 trên thế giới có một quan điểm nổi tiếng rằng "thương giả vô vực", ông tin rằng không có cái gọi là quy luật bất biến trong kinh doanh, muốn làm doanh nghiệp bạn phải linh hoạt, nhanh nhẹn, biến hóa khôn lường và không được phép tuân thủ theo một lối suy nghĩ.

Thật vậy, thương trường luôn chứa đầy những thay đổi, thị trường cũng không phải lúc nào cũng đứng im. Muốn có một chỗ đứng nhất định trên thương trường, các sản phẩm của bạn có thể là "độc môn", nhưng tư duy thì luôn phải linh hoạt và phải có tính mới. Cái gọi là "một mánh mới, ăn cả trời" cũng là dựa trên chữ "mới" mà ra.

3. Trong giai đoạn khởi nghiệp, phải biết chịu khổ, làm được ông chủ thì cũng phải ngủ được sàn đất

Không có ai tự nhiên "phất" lên được cả, muốn làm lớn phải biết chịu đựng khó khăn và gian khổ. Cứ nhìn Nhậm Chính Phi, ông chủ của tập đoàn Huawei khuấy động mạng xã hội, khiến cả thế giới quan tâm trong vài tháng gần đây, hay đơn cử như ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup, bạn sẽ thấy tinh thần chăm chỉ, biết chịu cực quý giá đến đâu.

Tuy nhiên, giai đoạn khởi nghiệp vẫn là giai đoạn mà bạn cần phải có sức chịu đựng giỏi nhất, có gan làm ông chủ thì cũng phải ngủ được trên sàn đất, bạn thậm chí còn phải vất vả hơn cả nhân viên của mình.

Ngoài ra, cái gọi là khó khăn và sức chịu đựng còn có một ý nghĩa khác, đó là khi đối mặt với những thất bại và bất lợi, bạn không thể đổ lỗi cho người khác, thay vào đó luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, mỉm cười trước thất bại. Biết là khó, nhưng, đằng sau thất bại chính là suối nguồn của cải, muốn tắm trong đó, bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn người khác.

4. Dám là người đầu tiên, không sợ không có tiền để kiếm tiền, chỉ sợ có tiền nhưng không dám kiếm

Có người nói "Mạnh dạn thì thành công mà rụt rè thì chết đói", cũng có người nói "Thành công trọng chi tiết, phú quý cầu mạo hiểm", bất kể kinh doanh hay khởi nghiệp, bạn phải táo bạo và dám mạo hiểm, dám chiến đấu, dám trở thành người đầu tiên. Miễn là có cơ hội kinh doanh có lợi nhuận, đừng từ bỏ nó vì bạn sợ mạo hiểm, bởi lẽ thương trường chính là nơi mà các nhà thám hiểm có thể tồn tại.

5. "Dĩ tốc vi bản", ai nhanh kẻ đó là vua, trong "nhanh" có vàng

Một bước đi trước, bước bước dẫn đầu, trong thời đại "cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhanh ăn cá chậm" này, tốc độ đã trở thành một trong những quy tắc cơ bản quyết định độ lớn mạnh của doanh nghiệp.

Do đó, bất kể bắt đầu kinh doanh hay khởi nghiệp, bạn phải "bắt trend" nhanh hơn ai hết, nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhanh chóng tung ra sản phẩm và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ... Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể bất khả chiến bại.

6. Giỏi nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhận định tình hình, xem xét thời thế

Cơ hội kinh doanh luôn luôn có, nhưng đôi khi nó lại bị ẩn đi. Chỉ những doanh nhân có con mắt tinh tường, giỏi phán đoán tình huống và có những hành động thiết thực mới có thể nắm bắt và sử dụng cơ hội kinh doanh đồng thời kịp thời biến chúng thành lợi nhuận và sự giàu có, như Jack Ma nói: "Kinh doanh ngày càng khó làm, nhưng càng khó thì cơ hội càng cao, mấu chốt là ở tầm nhìn."

7. "Nhân mạch" là "Kim mạch", quan hệ xã hội là tài sản, trước tiên kết một mạng lưới quan hệ rồi sau đó xông pha thiên hạ

Ở xã hội này, quan hệ xã hội là một nguồn lực vô cùng có giá trị. Trong nhiều trường hợp, quan hệ xã hội chính là một nguồn tài chính, có thể được trực tiếp chuyển đổi thành sự giàu có. Bất kể bạn đang bắt đầu kinh doanh hay có ý định khởi nghiệp, việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn bằng cách thiết lập một mạng lưới quan hệ, sau đó tìm kiếm, nắm bắt và sử dụng các cơ hội kinh doanh. Đây là một lý do tại sao những người lớn tuổi, quan hệ xã hội rộng lại có nhiều khả năng thành công hơn.

Nguồn: CafeF

Xem thêm: Tư Duy Nghịch - Cách Tư Duy Của Người Thành Công

Chân Không

Chân Không

1630410656

Trong Thiền Tông sử dụng cái TƯỞNG như thế nào mới đúng?

TRONG THIỀN TÔNG SỬ DỤNG CÁI TƯỞNG NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI ĐÚNG Ạ?

TG SG Nguyễn Nhân, Trả Lời:

- Bây giờ cái tưởng đó, mình tưởng vậy nè: mình tưởng mong làm sao về Phật Giới là đúng, còn mình tưởng 8 muôn 4 ngàn cái tưởng ở đây thì nó không đúng. Mà mình nói đó nếu mà nói bây giờ tôi tưởng lên Trời mà nói không đúng thì cũng không được. Vì tôi tưởng đi hưởng phước mà làm sao mà không đúng, phải không? Cái tưởng của mình giờ tôi mong tôi tưởng làm sao mà tôi tạo được công đức tôi về Phật Giới là cái tưởng của Thiền Tông.

- Còn cái tưởng mà muốn làm sao lên nước Cực Lạc sống là cái tưởng của Tịnh Độ, thì nó tới 8 muôn 4 ngàn cái tưởng, mình không nói là cái tưởng nào đúng cái tưởng nào sai. Thì anh phải hỏi là cái tưởng làm sao về Phật Giới thì đúng hơn, chứ cái nào không đúng, giờ tôi muốn tưởng làm người giàu sang anh nói tưởng sai sao được, tôi còn muốn ở đây làm người giàu sang tiếp tôi không muốn về, mà người ta tưởng mà anh nói “anh tưởng làm người giàu sang là sai” là không đúng. Tưởng cái gì cũng đúng hết, nhưng mà mục đích tưởng của mình muốn đi đâu thì mình tưởng đó, mà duy nhất khi Thiền Tông ra đời thì nó mới dạy cái tưởng về Phật Giới thôi, Thiền Tông chưa ra đời hoàn toàn không ai biết tưởng về Phật Giới mà không có đề cập đến Phật Giới luôn chứ đừng có nói chi.

- Trước kia có ai biết Phật Giới là cái gì không? Mà trước khi cao lắm là nhập niết bàn, nhập niết bàn có nghĩa là vào chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh nào đâu? Thanh tịnh tại Trái Đất và thanh tịnh của Bể Tánh Thanh Tịnh, ngày xưa người ta không hiểu Bể Tánh Thanh Tịnh là cái gì mà người ta chỉ nghe là ờ ông thầy đó nhập niết bàn vậy thôi. Rồi ổng nhập niết bàn rồi hỏi chứ ở đâu? Họ nói “thì nó vô thanh tịnh”, nhưng mà người ta không có hiểu, bây giờ cái thanh tịnh này nó có 2 cái loại thanh tịnh, một là cái Thanh Tịnh Hóa Thành tức là ở Trái Đất này, còn cái Thanh Tịnh Bảo Sở là cái thanh tịnh của Phật Giới, Bảo Sở là nó dịch ra tiếng Việt Nam gọi là vĩnh trường đó, chữ Bảo Sở là vĩnh trường. Anh nhập niết bàn vĩnh hằng, vĩnh trường, vĩnh cửu thì gọi là niết bàn Phật Giới, còn niết bàn thanh tịnh của A La Hán thì ở đây chứ không chạy đâu khỏi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 17/11/2019)

#thientong