Chân Không

Chân Không

1631967466

Khi con người hôn mê, Phật Tánh ở đâu?

Câu hỏi 1: Khi con người hôn mê, Phật Tánh ở đâu?

Trưởng Ban trả lời:

– Người hôn mê phải hiểu như sau: Phật Tánh là sự sống cho loài người và muôn vật. Nếu Phật Tánh còn ở trong Bể tánh thanh tịnh, là sự sống như vậy thôi, tức chỉ: Thấy, Nghe, Nói và Biết. Bốn phần này là như vậy. Khi Phật Tánh bị hút vào địa cầu này. Địa cầu này, là nơi luân chuyển để sanh ra Nhân quả luân hồi theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi. Khi Phật Tánh bị hút vào tử cung của người nữ. Tử cung của người nữ nơi thế giới này có công dụng như sau:

 1/- Làm cho Tánh Phật quên hết những gì mà Phật Tánh: Thấy, Nghe, Nói và Biết.

 2/- Nơi nuôi dưỡng Noãn của người Nữ và Tinh của người Nam khi hòa hợp với nhau, để dần thành là một Thai nhi. Khi Tinh của người Nam và Noãn của người Nữ đã hòa hợp với nhau rồi, tức khắc nó chuyển động theo dòng luân hồi, tức quay và hút theo qui luật vật lý Âm Dương. Thời khắc đầu tiên này, sức hút của Tinh Nam và Noãn Nữ rất mạnh, nên nó tự phát ra sức hút rất xa. Vì vậy, Tánh Phật nghe tiếng hút này mới đến gần xem, chỉ vừa bay đến thôi, là bị sức hút cực mạnh vào Tử cung của người Nữ, không có cách nào cưỡng lại được. Đây là qui luật sức hút vật lý Âm Dương này. Tánh Phật vừa vào Tử cung của người Nữ, tức khắc bị chìm vào giấc ngủ liền. Sau 9 tháng 10 ngày, trở thành là một đứa trẻ.

Đứa trẻ này, khi được người Nữ sinh ra đặt cho nó 1 cái tên và gọi nó là “con”.

 Còn con người hôn mê không biết là lý do như sau:

– Nguyên tắc, con người Tưởng ra rồi suy nghĩ, thì mới hành động được, đủ được như vậy, mới lưu vào Tàng thức, khi nhớ lại, thì phải kéo từ trong Tàng thức ra mới nhớ được. Vì vậy, khi con người bị hôn mê, tức điện từ Âm Dương đang duy trì Tàng thức này bị rối loạn, nên trong Tàng thức không lưu giữ được, tức thời khắc này, không có gì lưu vào. Vì vậy, người sau khi bình thường, không nhớ gì là vậy.

Xem thêm: Đức Phật dạy THẤY bằng Tánh Phật cho vua Ba Tư Nặc
 

Câu hỏi 2: Một người khi mắc phải chứng bệnh động kinh. Khi lên cơn sốt:

– Có khi ngồi nói lảm nhảm một mình.

– Có khi nằm bất động mê sảng.

– Có khi vẫn đi đứng được, nhưng không làm chủ được mình. Ai nói hoặc bảo làm gì cũng nghe theo.

– Có khi biết hết, nhưng không nói được.

Khi rơi vào những trạng thái đó, Tánh người, Tánh Phật của người đó đang ở đâu, mà không làm chủ được thân tứ đại này?

– Người bị “Động kinh”, đây là do cơ thể bị lệch 2 tần số điện từ Âm Dương đang điều hành cơ thể mình. Vì vậy, khi Tánh Phật sử dụng cái Tưởng của Tánh người muốn nói ra điều gì, thì lời nói đó bị rối loạn, cho nên người đứng gần nhìn thấy người này nói không ổn định, cho người này “nói mê sảng”. Khi nào điện từ Âm Dương trong cơ thể ổn định, thì người này trở lại bình thường.

Xem thêm: Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1631967466

Khi con người hôn mê, Phật Tánh ở đâu?

Câu hỏi 1: Khi con người hôn mê, Phật Tánh ở đâu?

Trưởng Ban trả lời:

– Người hôn mê phải hiểu như sau: Phật Tánh là sự sống cho loài người và muôn vật. Nếu Phật Tánh còn ở trong Bể tánh thanh tịnh, là sự sống như vậy thôi, tức chỉ: Thấy, Nghe, Nói và Biết. Bốn phần này là như vậy. Khi Phật Tánh bị hút vào địa cầu này. Địa cầu này, là nơi luân chuyển để sanh ra Nhân quả luân hồi theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi. Khi Phật Tánh bị hút vào tử cung của người nữ. Tử cung của người nữ nơi thế giới này có công dụng như sau:

 1/- Làm cho Tánh Phật quên hết những gì mà Phật Tánh: Thấy, Nghe, Nói và Biết.

 2/- Nơi nuôi dưỡng Noãn của người Nữ và Tinh của người Nam khi hòa hợp với nhau, để dần thành là một Thai nhi. Khi Tinh của người Nam và Noãn của người Nữ đã hòa hợp với nhau rồi, tức khắc nó chuyển động theo dòng luân hồi, tức quay và hút theo qui luật vật lý Âm Dương. Thời khắc đầu tiên này, sức hút của Tinh Nam và Noãn Nữ rất mạnh, nên nó tự phát ra sức hút rất xa. Vì vậy, Tánh Phật nghe tiếng hút này mới đến gần xem, chỉ vừa bay đến thôi, là bị sức hút cực mạnh vào Tử cung của người Nữ, không có cách nào cưỡng lại được. Đây là qui luật sức hút vật lý Âm Dương này. Tánh Phật vừa vào Tử cung của người Nữ, tức khắc bị chìm vào giấc ngủ liền. Sau 9 tháng 10 ngày, trở thành là một đứa trẻ.

Đứa trẻ này, khi được người Nữ sinh ra đặt cho nó 1 cái tên và gọi nó là “con”.

 Còn con người hôn mê không biết là lý do như sau:

– Nguyên tắc, con người Tưởng ra rồi suy nghĩ, thì mới hành động được, đủ được như vậy, mới lưu vào Tàng thức, khi nhớ lại, thì phải kéo từ trong Tàng thức ra mới nhớ được. Vì vậy, khi con người bị hôn mê, tức điện từ Âm Dương đang duy trì Tàng thức này bị rối loạn, nên trong Tàng thức không lưu giữ được, tức thời khắc này, không có gì lưu vào. Vì vậy, người sau khi bình thường, không nhớ gì là vậy.

Xem thêm: Đức Phật dạy THẤY bằng Tánh Phật cho vua Ba Tư Nặc
 

Câu hỏi 2: Một người khi mắc phải chứng bệnh động kinh. Khi lên cơn sốt:

– Có khi ngồi nói lảm nhảm một mình.

– Có khi nằm bất động mê sảng.

– Có khi vẫn đi đứng được, nhưng không làm chủ được mình. Ai nói hoặc bảo làm gì cũng nghe theo.

– Có khi biết hết, nhưng không nói được.

Khi rơi vào những trạng thái đó, Tánh người, Tánh Phật của người đó đang ở đâu, mà không làm chủ được thân tứ đại này?

– Người bị “Động kinh”, đây là do cơ thể bị lệch 2 tần số điện từ Âm Dương đang điều hành cơ thể mình. Vì vậy, khi Tánh Phật sử dụng cái Tưởng của Tánh người muốn nói ra điều gì, thì lời nói đó bị rối loạn, cho nên người đứng gần nhìn thấy người này nói không ổn định, cho người này “nói mê sảng”. Khi nào điện từ Âm Dương trong cơ thể ổn định, thì người này trở lại bình thường.

Xem thêm: Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630385316

Mỗi con người có 5 thứ tánh

Thưa Chú, mỗi con người có 5 thứ Tánh, có phải ngoài tánh Phật, tánh Người, còn có tánh Cô Hồn, tánh Thú, tánh Ngục, có phải không, thưa Chú?

TG-SG NGUYỄN NHÂN Trả Lời:

- Mỗi con người có 5 thứ tánh, gồm:

  1. Tánh Phật: Thấy - Nghe - Nói - Biết
    - Mượn thân và tánh Người để tạo Công đức.
  2. Tánh Người:
    - Có 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến chấp. Là Công cụ để cho tánh Phật điều khiển thân và tánh Người tạo Công đức.
  3. Bên phải của mỗi Người có tánh Thiện, giúp con Người làm Thiện (gọi là tánh Thánh).
  4. Bên trái của mỗi Người có tánh Ác, xúi con Người làm Ác (gọi là tánh Cô Hồn).
  5. Năm: Bên phải của mỗi Người có vị Thần, nhìn thấy con Người làm gì, thì thực thi Nhân quả việc làm đó (gọi là tánh Thần).

Trích Giải Đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông VN

#thientong #giaidapthientong 

Chân Không

Chân Không

1631971588

Tu theo Phật mà không lạy Phật có lỗi không?

CON TU THEO PHẬT MÀ CON KHÔNG LẠY PHẬT CON CẢM NHẬN NHƯ CÓ LỖI VỚI ĐỨC PHẬT, THÌ CON CẢM NHẬN NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG?

TG-SG Nguyễn Nhân, Trả Lời:

- Cái này là đúng, con cảm nhận là đúng vì con đã sống theo cái qui luật vật lý nó quen rồi, không làm được cái gì thì tự nhiên mình có cảm nhận áy náy, bởi vì đây là con đã từng sống trong nhân – nghĩa – lễ - trí – tín, con không làm được cái này thì con khó chịu lắm. Nhưng mà cái Đạo Phật dạy con trở về Phật Giới không lạy ổng được, là vì ổng đã từng nói “ta có Phật Tánh, con cũng có Phật Tánh mà lạy ai bây giờ?” Phải không? Mình phải hiểu vậy.

- Vì thế mà mình cảm nhận mình biết, mình thấy có lỗi sai, thì mình cám ơn ổng, nên nhớ là phải “cám ơn Như Lai đã giúp cho con cái pháp môn này trở về Phật Giới”, cám ơn không phải lạy. Là vì ổng cũng Phật Tánh mình cũng Phật Tánh, ổng công đức nhiều là ổng Phật Lớn, mình công đức ít thì Phật Nhỏ thôi, cũng là Phật. Giống như con người, 100 ký cũng con người mà 10 ký cũng con người chứ không phải con người 10 ký mà thua ông 100 ký, ai cũng giống như ai, cái tư cách người là phải giống nhau.

Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

Trích Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Ngày 12/09/2020

Chân Không

Chân Không

1630657302

Muốn sống với Phật Tánh của chính mình phải làm sao?

ĐỨC PHẬT DẠY RẰNG: "AI AI CŨNG CÓ PHẬT TÁNH". VẬY, CON MUỐN SỐNG VỚI PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH HAY LÀ TỰ TÁNH CỦA MÌNH, THÌ PHẢI LÀM SAO Ạ ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Này chưa có đọc hết 10 quyển sách.

- Đức Phật nói: “ai cũng có Phật tánh” thì để cho biết vậy thôi.

- Thế giới Vật lý này phải sống bằng Tánh Người chứ sống bằng Phật Tánh sao được?

- Bây giờ cái tứ đại này nói: “để tôi sống lại với thánh thiện”. Ông nói là ông lừa người ta chứ làm gì thánh thiện được?

- Thánh thiện thì đói đừng ăn, khát đừng uống thì mới thánh thiện.

- Tứ đại tời giờ đói thì phải ăn, tới giờ khát thì phải uống, cái nhu cầu đi bộ mệt quá mà không có xe đi chứ làm sao ngồi đó mà thánh thiện.

- Đừng có khi nào lầm là sống với cái Tánh Phật.

- Có biết rằng Tánh Phật là để sử dụng cho cái gì? Tánh Phật khi nào mình có Công đức mang về Phật giới định hình một Kim Thân Phật, Tánh Phật nhào vô đó để mang thân Phật, mang một cái Kim Thân Phật; chứ không phải vô đây mang thân người mà xài Tánh Phật, Tánh Phật xài Tánh Người là gì? Thì nó điên luôn đó.

- Điên là sao?

- Tánh Phật thanh tịnh vô đây cái người cứ ngồi ì ra thanh tịnh, không chịu đi làm, rồi tiền đâu đây? Tiền đâu nuôi cái thân tứ đại này? Mình thành điên không? Rồi lúc đó ngồi đó rồi tưởng tượng ra, tưởng ra rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi đi kiếm tiền, mà cái đó là tưởng của ai? Cô hồn nó nhào vô thôi.

- Tánh Phật mình đã hiểu thì biết cái thân này thanh tịnh, người ta chửi mình thì mình lấy cái thanh tịnh mình đỡ thôi, người ta đập thì mình lấy cái Tánh Người đỡ lại.

- Mình phải học theo ông Trần Nhân Tông. Ông Trần Nhân Tông thấy Trung Quốc nó qua nó đánh thì ông đánh lại thôi chứ đâu phải ông đi qua bên đánh người ta đâu, nếu mà sử dụng Tánh Phật thấy bên kia nó qua rồi là kể như mất nước luôn đó.

- Mình phải hiểu cái Thế giới này. Thế giới vật lý mình phải sống bằng Thế giới vật lý.

- Muốn về Phật giới phải có công thức đi.

- Muốn lên trời phải có công thức đi.

- Có nghĩa là đạo Phật có tất cả công thức hết chứ không phải là mơ hồ.

- Vì thế mà từng công thức một.

- Nhà khoa học nó nói là “Đạo Phật có cái tinh hoa của nhân loại là ở chỗ này”.

- Anh muốn đi đâu thì đạo Phật nó có chỉ đường cho anh đi rõ ràng chứ không có lừa ai, còn những Người chỉ mà lấy tiền là đi lừa người ta.

- Đó! Phải hiểu cái “Tinh hoa của đạo Phật là không lừa người ta mà chỉ người ta”, đây mới gọi là cái bản chất từ thiện; còn cái "từ thiện" mà vụ lợi không phải là "từ thiện đâu".

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 10/2/2019 - BUỔI SÁNG.

Xem thêm: Đức Phật dạy 16 thứ Tánh Người
 

Người nhận ra Tánh Phật diễn tả trạng thái như thế nào?

What is enlightenment?
How To Enlightenment?

A basic understanding of 7 parts:
One: Awareness of what is the universe?
Two: Awareness of where is the Buddha’s world?
Three: Awareness of how the three realms are used?
Four: Awareness of the law of reincarnation of the earth.
Five: Awareness of the Buddha nature, human beings nature, and living beings nature.
Six: Awareness of the principle of liberation from the causal of reincarnation of the earth.
Seven: Awareness of who is helping or juggling us.

Cycle of Reincarnation?
1/- Cycle is rotating around.
2/- Reincarnation is returning back to the original point.
A- The Buddha Nature: In the beginning the Buddha nature is in the Buddha’s world wanting to move
into the earth, borrowing human’s body to create merit to return back to the Buddha Realm for fixedly
becoming 1 Purity Dharma Body Home and 1 Golden Body Buddha, but after entered the human realm,
Buddha Nature desired for all kinds of things therefore Buddha Nature rotate to everyplace in the earth
and Three Realms, eventually Buddha returns back to the Buddha Realm.
B- The Earth: Beginning at the point A, was sucked by the energy of electromagnetic of Yin + Yang,
sucking to rotate one revolution 365 days, at the end returning back to the original point A.
C- The Human Being: at the beginning is a human being ego wanting everything in the world, therefore
rotates into every other realms in the Three Realms, at the end returns back to become a human
being.

How to practice to be liberation?A person who wants liberation, doesn’t practice anything, but only needs awareness of 3 parts as
follows:
1/- This earth is always rotating. If whomever diligently endeavors practice, will attach to the law
rotating of the earth, called the cycle of reincarnation. In addition to that the deity will create
phenomena views as our wish or desire.
2/- How is our daily life? Let it be as usual living according to the law of causal reincarnation of the
earth.
3/- When there is an occasion of creating merit and do it as normal, but we must have selection.
4/- When there is no more cause to live in this world, if we want to return to the Buddha Ream, we
will be free from resistance to be liberation.

Buddha Teaches Zen Buddhism 

👉: https://www.youtube.com/watch?v=zNIdn...

If you follow the Buddha's teachings, you will definitely be liberated https://www.youtube.com/watch?v=QJ5-i...