Chân Không

Chân Không

1630589792

Vô Sư Trí nghĩa là gì?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VÔ SƯ TRÍ ? TU THIỀN TÔNG CÓ NGỒI THIỀN KHÔNG ?

Thầy trả lời:

- VÔ SƯ TRÍ ĐÓ LÀ TÁNH PHẬT CỦA MÌNH. Có Công Đức là mình Kiến Tánh. Người Kiến Tánh là người thấy cái Vô Sư Trí, mà cái đó thấy là phải bằng Công Đức thấy, mà thấy thì không khoe, khoe nó bôi liền đó. Kiến Tánh có nghĩa là mình thấy bằng Tánh Phật. Thấy bằng Tánh Phật nó phá cái vô minh. Cái này là phải có Công Đức mới thấy được. Phước đức cỡ nào cũng không thấy được hết. Phước đức Dương thì đi hưởng Phước chứ không thể nào thấy được. Kiến Tánh này là phải có Công Đức. Mà hơn nữa xem người đó có nhiệm vụ không ? người có nhiệm vụ gánh vác cái Thiền Tông này bắt buộc phải Kiến Tánh, còn không có nhiệm vụ gánh vác thì đừng có mong Kiến Tánh mắc công. Giờ chỉ học biết để trở về Phật Giới thôi.

NHƯ THẦY ĐÃ NÓI, TU THIỀN TÔNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỒI THIỀN, VẬY LỤC TỔ HUỆ NĂNG CÓ DỤNG CÔNG HAY KHÔNG DỤNG CÔNG MÀ KHI BỎ THÂN NGÀI ĐỂ LẠI NHỤC THÂN LAM CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC PHẢI ĐAU ĐẦU. VẬY XIN THẦY VÌ THIỀN TÔNG MÀ GIẢI THÍCH CHO MỌI NGƯỜI RÕ Ạ ?

- Sự thật là muốn ngồi thiền cũng được chứ sao không. Nhưng mà ngồi THIỀN VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐIỀU HÀNH ÂM DƯƠNG, ĐỀU THÂN Chứ không phải ngồi thiền tưởng tượng để dẹp cái này, dẹp cái kia là không đúng. Đức Phật ngày xưa vẫn ngồi thiền mà, nhưng mà ĐỨC PHẬT NGỒI THIỀN LÀ ĐỂ ĐIỀU THÂN, ĐIỀU ÂM DƯƠNG, chứ ngồi thiền để dụng công tu hành là không có đúng, ngồi thiền làm chuyện khác thì được.

- Lục Tổ Huệ Năng vì Ngài là Tổ không biết chữ nên trước khi chết Đức Phật bảo ông phải để lại nhục thân để cho người thế gian này biết rằng THIỀN TÔNG KHÔNG CẦN HỌC THỨC Ở THẾ GIAN NÀY. ỔNG HIỂN LỘ CÁI TRÍ VÔ SƯ CỦA ÔNG LÀ ÔNG NÓI CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT.

- Vì thế mà ổng phải ngồi, ngồi để làm cái gì ? Để dùng cái thuật quấn điện từ dương, điện từ âm đưa vào trong cái thân ổng đó, để chi ? Để cho những sinh vật nó không có phá cái này, nhưng cũng chỉ bảo quản được có 100 năm thôi chứ không có nhiều đâu.

- Tôi nhớ năm 1986 tôi có qua bển, thì nó đang trùng tu cái tượng của ổng.Tôi lại tôi quan sát rất kỷ, thì cũng sơn phết, làm hóa chất lại, bởi vì nó mục rồi, có con này, con kia nó ăn rồi. Ổng để lại đó, nhưng thời gian cũng không dài.

- Có nghĩa là ngồi để chi ? Để điều cái thân này, quấn cái điện từ lại, quấn cái điện từ dương để những con mà sống gọi là điện từ âm, nó không có vô. Cái lực đẩy Dương để nó đẩy những sinh vật nó ăn cái thân thể ổng. Chỉ có vậy thôi. Chính vì vậy mà ổng phải ngồi. Đó, ngồi là ngồi lý do đó, và khi nào ổng mệt thì ổng NGỒI ỔNG ĐIỀU THÂN, ĐIỀU HƠI THỞ ĐỂ CHO NÓ KHỎE THÔI.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Trích : "Giải đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông ". Tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An.

Chùa Thiền tông Tân diệu chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát .

Vô Sư Trí nghĩa là gì?
Chân Không

Chân Không

1630589792

Vô Sư Trí nghĩa là gì?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VÔ SƯ TRÍ ? TU THIỀN TÔNG CÓ NGỒI THIỀN KHÔNG ?

Thầy trả lời:

- VÔ SƯ TRÍ ĐÓ LÀ TÁNH PHẬT CỦA MÌNH. Có Công Đức là mình Kiến Tánh. Người Kiến Tánh là người thấy cái Vô Sư Trí, mà cái đó thấy là phải bằng Công Đức thấy, mà thấy thì không khoe, khoe nó bôi liền đó. Kiến Tánh có nghĩa là mình thấy bằng Tánh Phật. Thấy bằng Tánh Phật nó phá cái vô minh. Cái này là phải có Công Đức mới thấy được. Phước đức cỡ nào cũng không thấy được hết. Phước đức Dương thì đi hưởng Phước chứ không thể nào thấy được. Kiến Tánh này là phải có Công Đức. Mà hơn nữa xem người đó có nhiệm vụ không ? người có nhiệm vụ gánh vác cái Thiền Tông này bắt buộc phải Kiến Tánh, còn không có nhiệm vụ gánh vác thì đừng có mong Kiến Tánh mắc công. Giờ chỉ học biết để trở về Phật Giới thôi.

NHƯ THẦY ĐÃ NÓI, TU THIỀN TÔNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỒI THIỀN, VẬY LỤC TỔ HUỆ NĂNG CÓ DỤNG CÔNG HAY KHÔNG DỤNG CÔNG MÀ KHI BỎ THÂN NGÀI ĐỂ LẠI NHỤC THÂN LAM CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC PHẢI ĐAU ĐẦU. VẬY XIN THẦY VÌ THIỀN TÔNG MÀ GIẢI THÍCH CHO MỌI NGƯỜI RÕ Ạ ?

- Sự thật là muốn ngồi thiền cũng được chứ sao không. Nhưng mà ngồi THIỀN VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐIỀU HÀNH ÂM DƯƠNG, ĐỀU THÂN Chứ không phải ngồi thiền tưởng tượng để dẹp cái này, dẹp cái kia là không đúng. Đức Phật ngày xưa vẫn ngồi thiền mà, nhưng mà ĐỨC PHẬT NGỒI THIỀN LÀ ĐỂ ĐIỀU THÂN, ĐIỀU ÂM DƯƠNG, chứ ngồi thiền để dụng công tu hành là không có đúng, ngồi thiền làm chuyện khác thì được.

- Lục Tổ Huệ Năng vì Ngài là Tổ không biết chữ nên trước khi chết Đức Phật bảo ông phải để lại nhục thân để cho người thế gian này biết rằng THIỀN TÔNG KHÔNG CẦN HỌC THỨC Ở THẾ GIAN NÀY. ỔNG HIỂN LỘ CÁI TRÍ VÔ SƯ CỦA ÔNG LÀ ÔNG NÓI CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT.

- Vì thế mà ổng phải ngồi, ngồi để làm cái gì ? Để dùng cái thuật quấn điện từ dương, điện từ âm đưa vào trong cái thân ổng đó, để chi ? Để cho những sinh vật nó không có phá cái này, nhưng cũng chỉ bảo quản được có 100 năm thôi chứ không có nhiều đâu.

- Tôi nhớ năm 1986 tôi có qua bển, thì nó đang trùng tu cái tượng của ổng.Tôi lại tôi quan sát rất kỷ, thì cũng sơn phết, làm hóa chất lại, bởi vì nó mục rồi, có con này, con kia nó ăn rồi. Ổng để lại đó, nhưng thời gian cũng không dài.

- Có nghĩa là ngồi để chi ? Để điều cái thân này, quấn cái điện từ lại, quấn cái điện từ dương để những con mà sống gọi là điện từ âm, nó không có vô. Cái lực đẩy Dương để nó đẩy những sinh vật nó ăn cái thân thể ổng. Chỉ có vậy thôi. Chính vì vậy mà ổng phải ngồi. Đó, ngồi là ngồi lý do đó, và khi nào ổng mệt thì ổng NGỒI ỔNG ĐIỀU THÂN, ĐIỀU HƠI THỞ ĐỂ CHO NÓ KHỎE THÔI.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Trích : "Giải đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông ". Tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An.

Chùa Thiền tông Tân diệu chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát .

Chân Không

Chân Không

1629941784

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì?

THẾ NÀO LÀ "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM?" TRẠNG THÁI "VÔ TRỤ" ĐƯỢC KỂ LẠI NHƯ THẾ NÀO QUA MỘT VỊ ĐÃ ĐƯỢC RƠI VÀO TRẠNG THÁI VÔ TRỤ.
Trong quá trình khao khát đi tìm cầu con đường Giải Thoát, con cũng không đủ duyên để mà gặp Thiền Tông, trước đây con cũng hành hết pháp môn này đến pháp môn khác. Ngày xưa con đọc Kinh Kim Cang ngang cái câu :" ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM ", con có một cái thắc mắc về câu này, tức là NƠI KHÔNG TRỤ ẤY MÀ DIỆU ỨNG VÔ CÙNG. Con cứ tự nhiên trong tâm nó khởi :" THẾ NÀO LÀ VÔ TRỤ, VÔ TRỤ LÀ NHƯ THẾ NÀO ?".

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:
- VÔ TRỤ tiếng Việt Nam nghĩa là KHÔNG CÓ DÍNH .
Dạ ! Cái từ này nó cứ thắc mắc hoài trong đầu con, nó cứ quay cuồng trong đầu con, con ngũ và thức dậy nó cứ thắc mắc hoài hoài như vậy, con muốn gở bỏ nó ra, nó cũng không gở ra được, nó thắc mắc hoài, rồi nó tạo ra " khối nghi tình ", khởi xong rồi thì đến một ngày nó vở ra ạ !
- Làm sao nó ra ?.
Có 1 ngày con đi tập thể dục ở công viên, đang đi vậy, nghi tình nó cứ thắc mắc, thắc mắc nó đóng khối, mình đang nhìn cây cối, cảnh vật ở bên ngoài, tự nhiên nó biến mất hết, tức là ngoại cảnh mất hết, rồi cái thân mình cũng mất luôn, rồi ngay đó cái tâm thắc mắc nó cũng mất luôn, rồi nó rơi vào cái cảnh, nó rơi vào cảm giác, mình dùng cái từ là trạng thái tâm hay cảnh giới tâm nó VẮNG LẶNG, RỖNG SUỐT, MỘT NIỆM KHỞI HAY MỘT NIỆM SUY NGHĨ CŨNG KHÔNG CÒN NỮA, NÓ CHỈ BIẾT, MỘT CÁI BIẾT HIỆN TIỀN Ở TRONG CÁI RỖNG SUỐT ẤY. Con sống được 1 ngày như vậy, ngũ đêm sáng ngày mai nó hết.
+ Trở lại câu chuyện Đức Lục Tổ Huệ Năng, ổng ngộ câu này : "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM". Ông là con người bình thường, tự nhiên ông nghe cái câu này, ổng rơi vào trạng thái đó, cái ông tụng kinh ổng nghe Ngũ Tổ nói chuyện này ổng biết, nên ổng mới biết là Đức Lục Tổ đã cảm nhận được cái Tánh Thanh Tịnh của Ngài. Nên nhớ là ở trong trạng thái này mà hiểu được rồi thì tất cả những chuyện bên ngoài người ta hiểu được hết đó, nhưng người ta không có nói được. Giờ cháu đã cảm nhận Tánh Thanh Tịnh của mình được rồi thì thôi đừng có nói gì hết, giờ Thiền Tông đã giải thích rất rõ cái đó là cái gì ?, mình chỉ biết vậy thôi, rồi mình bắt đầu mình tạo Công Đức , phước đức cũng tạo ít để sống thôi. Mục đích tạo Công Đức để đi về Phật Giới. Chứ bây giờ ngồi đó mà mình cứ mơ mộng THẤY CÁI NÀY HOÀI thì coi chừng bị THÁNH DẪN đó nghe.
Thì con nghe thầy nói con Sáng Suốt ra đó.
- Tức là nó chỉ đến 1 lần thôi chứ không có lần thứ 2.
Con chỉ sống trong trạng thái đó có 1 ngày, qua sáng hôm sau là nó hết.
- Thì Lục Tổ ngày xưa cũng vậy, Lục Tổ sống từ lúc Ngài nhận được cho đến khi Ngài gặp Ngũ Tổ, khi Ngũ Tổ bảo Ngài đi giã gạo Ngài mới hết trạng thái này, mấy tháng trời.
Khi mình bước vào cảnh giới này mình mới biết chính đây là " VÔ TRỤ ", tự nhiên mình biết. Ngày xưa Lục Tổ nghe ông kia tụng Kinh Kim Cang, Lục Tổ đã bước vào chỗ này, thì hôm nay mình cũng vậy, tự biết luôn, nhưng mà tại sao không sống hoài được như vậy. Tức là, trong trạng thái đó rất là đặc biệt, nó chỉ có cái BIẾT, BIẾT RẤT NHIỀU THỨ, CÁI TRÍ NÀY.....
- Giờ muốn sống hoài thì hồi nãy tôi nói rồi đó, khởi vọng muốn thấy thì coi chừng.
Thì đó, hôm nay thầy nói con mới sáng ra. Đây có phải là trở về Bản Thể thật của mình phải không ạ ?.
- Không phải Trở Về mà nó HIỂN LỘ không có nói trở về mà đây là CÁI TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH CỦA MÌNH NÓ HIỂN LỘ RA. Biết nó vậy thôi, rồi Thiền Tông dạy mình cái gì, mình đi theo và làm theo cái Thiền Tông này., chứ ngồi đó mà mong sống trong trạng thái Thanh Tịnh này hoài là xuống dưới âm phủ luôn, Thần nó rước mình đi luôn á, chắc chắn là như vậy. Đâu có được trở lại lần thứ hai đâu, khi nào được thì tự nhiên nó được, chứ đừng có mong.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu.

#thientong #giacngo #giaithoat #giaidapthientong #chankhong

Chân Không

Chân Không

1630397625

Chân Thường và Vô Thường nghĩa là gì?

Trò hỏi: Chân thường - vô thường là nói tới cái gì?

Thầy trả lời:

Chân thường vô thường này nó có 2 cái trường hợp:

1 cái chân thường ở thế gian - và 1 cái chân thường ở Phật giới:

+ chân thường thế gian có: đất - nước - gió - lửa - điện từ âm dương là cái chân thường của cái thế gian này. Vô thường: thân con người - tánh con người - tánh trời - thân trời - tánh thú - thân thú - tánh loài này loài kia gọi là cái vô thường thế gian.

+ Chân thường của Phật giới thì: Tánh Phật - điện từ quang - và Chư Phật.

Trò hỏi:

Bác giải thích chân thường và vô thường cho chúng cháu nghe?

Thầy trả lời:

Ví dụ: 

Trái đất này: mình trồng cái cây mình ăn chứ gì, cây trái mình ăn rồi mình thải ra nó đi vào trái đất thì luân chuyển, nó vô trong người mình nó hình thành chất cứng gọi là: thịt - gân - xương - tủy - não đó là đất, nhưng mà khi mình mất rồi mình trả nó trả về đất, cái đất đó là cái chân thường - còn nó vô thân mình tồn tại thời gian thì nó gọi là vô thường. 

Hay không khí ở ngoài nó là vô thường, nó vào trong thân mình thành hơi thở, mình thở ra hít vô nó thì: không khí là chân thường, còn vào thân thành hơi thở thì là vô thường.

Hay Thân người - Thân động vật - thân thực vật đều là vô thường, còn trong tự nhiên: đất - nước- gió - lửa - điện từ âm dương là chân thường.

Trích chuẩn hóa thiền tông câu 26 ngày 26/7/2020

#thientong #giaidapthientong 

Chân Không

Chân Không

1630678793

Vô Minh nghĩa là gì?

Kỹ sư Lã Thành Phương, sanh năm 1955 (55 tuổi) tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hỏi: Vô minh là gì?

Trưởng ban trả lời:

Vô là không, minh là sáng, ám chỉ là người không sáng suốt, không hiểu chân thật của mọi sự, mọi vật. Cuộc sống của chúng ta nếu không hiểu bất cứ một điều gì cũng được coi là vô minh! Đặc biệt, tu theo đạo Phật mà không hiểu lời của Đức Phật dạy, hay làm sai lời của Ngài dạy cũng được gọi là vô minh. Còn theo Thiền tông, khi chúng ta mái động tâm vật lý để suy nghĩ là đã vô minh rồi!

Trích: Những Câu hỏi Thiền Tông

Xem thêm: Giác Ngộ là gì?

Chân Không

Chân Không

1630677200

Tánh Không nghĩa là gì?

XIN THẦY GIẢI THÍCH TÁNH “KHÔNG” CỦA ĐẠO PHẬT?

Viện Chủ trả lời :

Cái tánh “Không” là cái tánh này nó không có thấy cái gì. Bây giờ: “Thấy – Nghe – Nói – Biết”.

Giờ hỏi cái tánh Nói, vậy nói như thế nào? nhưng mà nó nằm ở trong 4 cái chân như, tứ đại chân như, nó phát ra.

Bây giờ người ta nói ở trong trái đất này có hình ảnh nè, hỏi đâu? nó nằm trong hình ảnh, nằm trong không gian, chữ “không” là gì? là không nói, cái vùng đó không thấy gì hết trơn, nằm trong cái không thấy, sự thật nó có “tánh” mà không “thấy” nếu mình nói rõ là: có tánh mà không thấy tánh, tánh nói vẫn nói được, hỏi thấy tiếng nói không? không thấy, Tánh nghe cũng vậy, tánh biết cũng vậy, người ta gọi là tánh không. Tánh không này sếp vào tánh chân như, tánh chân thật thế thôi: Thấy, nghe, nói, biết là tánh chân thật như vậy thôi.

Trích: Giải đáp Thiền Tông

Xem thêm: Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?