Chân Không

Chân Không

1630765466

Thời điểm Trung Ấm Thân đi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi an toàn

THƯA BÁC! NẾU TRUNG ẤM THÂN ĐI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI NGOÀI 20 TIẾNG AN TOÀN SẼ BỊ GÌ? CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Bây giờ trái đất của mình nó quay ngang cái Trung tâm vận hành là quay 24 tiếng, 2 tiếng đi vô và 2 tiếng đi ra.

- Tất nhiên là cái ánh sáng của Mặt trời đó, nó 2 tiếng đầu nó không che khuất được, mà Trung Tâm Vận Hành nó đi vào trái đất này thì trong vòng mấy phút là nó đã vô được rồi, mà nó muốn thoát ra đi về Phật giới thì đúng 1 giờ, 60 phút thì nó đi.

- Vì thế mà cái an toàn trong 20 tiếng có nghĩa là mới vừa quay vô 2- 3 tiếng là bắt đầu ông Phật dẫn mình vô rồi, dẫn vô thì thoát về Phật giới đúng 1 tiếng đồng hồ là xong, là nó giữ xác suất an toàn.

Đó! Thì vô đó phải thoát ra; còn nếu mà không thoát ra thì cái Lửa Tam Muội nó đốt, không được.

- Bởi vậy một vị Phật dẫn đi rồi ông chỉ cách cho thoát; chứ còn không ông Phật chỉ thì cái quy cách thoát không được, khó, sơ hở một cái là nó đốt cái Tánh Phật nám luôn chứ không ít đâu.

Người ta một tiếng đã về rồi, 20 tiếng là dư rồi.

- Bởi vậy, đi vô Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi là phải đi ra liền, thì trong vòng một tiếng là đã xong rồi.

- Còn nếu mà ở dây dưa không được, thì an toàn quá rồi còn gì?

An toàn 1 trong 20 tiếng làm sao không an toàn?

- Về Phật giới được, vô đó là chắc chắn.

- Mà muốn vô đó phải ông Phật dẫn chứ không phải mình bình thường vô được, bắt buộc phải có Người dẫn đi vô đây, đi chuyên sâu đó, chuyên nghiệp đó, chuyên nghiệp chuyên sâu có người hướng dẫn mới làm được cái này.

- Thì vô đó là an toàn về rồi.

NẾU NGOÀI 20 TIẾNG CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Nếu mà nó quay qua mà gần ấy là ông Phật không dẫn vô, phải đợi 1 năm sau mới vô đi ra được.

- Vì thế mà tất cả những… ví dụ cái năm nay mà nó quay thì tất cả những vị mà đi về Phật giới phải tập trung về hết, thoát ra, dù có sắp hàng cỡ nào cũng sắp hàng vài tiếng đồng hồ thôi, tới 20 tiếng đi ra mà, nó nhiều quá rồi sao? Sắp hàng cỡ nào cũng trong vòng 20 tiếng phải thoát ra, là do ông Phật chỉ cách cho đi về.

- Mà khi Huyền ký ra đời thì nó mới có về Phật giới, còn nếu mà chưa thì không có ai về đâu.

- Bởi vì về sau, Huyền ký chưa ra đời, có nhiều Người ngộ đạo chứ không phải không nhưng mà họ ngộ đó là gì? Ngộ Thánh, thì người ta gọi là ngộ Thánh chứ không phải ngộ Phật.

- Ngộ Thánh nó khác, ngộ Thánh thì đi con dường Thánh, đi lên cõi Trời; còn mình ở đây là đi về Phật giới là phải về Phật giới gọi là ngộ đạo; còn mấy Người kia gọi là ngộ Thánh.

- Vì thế mà Người ta bảo là “linh như Thánh hay gì đó” người ta khen đó.

- Tại mình không hiểu, mình hiểu rồi mới hiểu được cái Thiền tông này nó phân tích rất hay, nhưng mà có điều là nó không dám nói rõ, mình suy nghĩ từ từ mình biết.

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 17/2/2019 - BUỔI CHIỀU

Thời điểm Trung Ấm Thân đi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi an toàn
Chân Không

Chân Không

1630765466

Thời điểm Trung Ấm Thân đi vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi an toàn

THƯA BÁC! NẾU TRUNG ẤM THÂN ĐI VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI NGOÀI 20 TIẾNG AN TOÀN SẼ BỊ GÌ? CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Bây giờ trái đất của mình nó quay ngang cái Trung tâm vận hành là quay 24 tiếng, 2 tiếng đi vô và 2 tiếng đi ra.

- Tất nhiên là cái ánh sáng của Mặt trời đó, nó 2 tiếng đầu nó không che khuất được, mà Trung Tâm Vận Hành nó đi vào trái đất này thì trong vòng mấy phút là nó đã vô được rồi, mà nó muốn thoát ra đi về Phật giới thì đúng 1 giờ, 60 phút thì nó đi.

- Vì thế mà cái an toàn trong 20 tiếng có nghĩa là mới vừa quay vô 2- 3 tiếng là bắt đầu ông Phật dẫn mình vô rồi, dẫn vô thì thoát về Phật giới đúng 1 tiếng đồng hồ là xong, là nó giữ xác suất an toàn.

Đó! Thì vô đó phải thoát ra; còn nếu mà không thoát ra thì cái Lửa Tam Muội nó đốt, không được.

- Bởi vậy một vị Phật dẫn đi rồi ông chỉ cách cho thoát; chứ còn không ông Phật chỉ thì cái quy cách thoát không được, khó, sơ hở một cái là nó đốt cái Tánh Phật nám luôn chứ không ít đâu.

Người ta một tiếng đã về rồi, 20 tiếng là dư rồi.

- Bởi vậy, đi vô Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi là phải đi ra liền, thì trong vòng một tiếng là đã xong rồi.

- Còn nếu mà ở dây dưa không được, thì an toàn quá rồi còn gì?

An toàn 1 trong 20 tiếng làm sao không an toàn?

- Về Phật giới được, vô đó là chắc chắn.

- Mà muốn vô đó phải ông Phật dẫn chứ không phải mình bình thường vô được, bắt buộc phải có Người dẫn đi vô đây, đi chuyên sâu đó, chuyên nghiệp đó, chuyên nghiệp chuyên sâu có người hướng dẫn mới làm được cái này.

- Thì vô đó là an toàn về rồi.

NẾU NGOÀI 20 TIẾNG CÓ VÀO PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Nếu mà nó quay qua mà gần ấy là ông Phật không dẫn vô, phải đợi 1 năm sau mới vô đi ra được.

- Vì thế mà tất cả những… ví dụ cái năm nay mà nó quay thì tất cả những vị mà đi về Phật giới phải tập trung về hết, thoát ra, dù có sắp hàng cỡ nào cũng sắp hàng vài tiếng đồng hồ thôi, tới 20 tiếng đi ra mà, nó nhiều quá rồi sao? Sắp hàng cỡ nào cũng trong vòng 20 tiếng phải thoát ra, là do ông Phật chỉ cách cho đi về.

- Mà khi Huyền ký ra đời thì nó mới có về Phật giới, còn nếu mà chưa thì không có ai về đâu.

- Bởi vì về sau, Huyền ký chưa ra đời, có nhiều Người ngộ đạo chứ không phải không nhưng mà họ ngộ đó là gì? Ngộ Thánh, thì người ta gọi là ngộ Thánh chứ không phải ngộ Phật.

- Ngộ Thánh nó khác, ngộ Thánh thì đi con dường Thánh, đi lên cõi Trời; còn mình ở đây là đi về Phật giới là phải về Phật giới gọi là ngộ đạo; còn mấy Người kia gọi là ngộ Thánh.

- Vì thế mà Người ta bảo là “linh như Thánh hay gì đó” người ta khen đó.

- Tại mình không hiểu, mình hiểu rồi mới hiểu được cái Thiền tông này nó phân tích rất hay, nhưng mà có điều là nó không dám nói rõ, mình suy nghĩ từ từ mình biết.

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 17/2/2019 - BUỔI CHIỀU

Chân Không

Chân Không

1629980544

Nghiệp Chướng Bổn Lai Không nghĩa là gì?

Trò hỏi: "Nghiệp chướng bổn lai không". Xin Viện chủ giải thích cặn kẽ?

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ, cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là do suy nghĩ hành động nó tạo ra. Bằng cái gì? Nó tạo ra bằng điện từ. Nghiệp dương thì nó cấu tạo bằng điện từ dương, nghiệp âm hay ác đức cấu tạo bằng điện từ âm. Hai cái này tương tác, quay trở lại tạo thành cái nghiệp, quay liên tục. Giống như cái tánh người, mà nó quay rồi nó mới có tánh người.

Mà khi nó vào trung tâm vận hành luân hồi, thì nó không còn quay được, điện từ nó không quay được là mất. Nó mất thì điện âm về âm, điện dương về dương, thì còn cái điện nào còn nữa? Giống như con người mình mà điện nó không quay, máu nó không ra thì con người mình sao? Đất, nước nó trở về đất, nước; đem vô lò thiêu rồi có còn ông A- bà B không?

Thì cái kia vô cũng vậy, vô trung tâm vận hành thì cái nghiệp nó tự trở thành về cái điện âm, điện dương của nó. Vì thế mà người ta nói là “Nghiệp chướng bổn lai không”, do cái duyên hợp tạo thành. Giống như con người mình, con người mình duyên hợp mới thành con người. Mà con người mình ngừng thở thì sao? 5 phút sau, 10 phút sau nó thối hoắc lên thì thôi, thì nó không phải là con người.

Đó, thành ra người ta nói là "Nghiệp chướng bổn lai không" là vậy. Trong này nó quay theo quy luật vật lý, còn vô trung tâm vận hành là nó mất. Nó không quay nữa thì những cái nghiệp nó trả về; âm về âm, dương về dương. Mà nó duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi. Vô trung tâm vận hành duy nhất chỉ còn hai cái đó thôi. Mình phải hiểu thế giới này, thì mới hiểu được cái đạo Phật.

Đạo Phật là nói đến chỗ chân thật, chân thật bằng sự thật của trái đất này. Đạo Phật nó có giá trị là cái chỗ đó. Khi đạo Phật ra đời, nó xóa tất cả những cái gì là hiểu lầm của con người. Tất cả những Tôn giáo này không thể chịu nổi cái công phá của Thiền tông. Bởi vì tôi nói là tất cả các đạo này, nó lập từ nhóm, từ nhóm; từ nhóm ở trong cái không gian này, trong cái vật thể này, hoặc trong cái hành tinh này.

Còn đạo Phật gọi là trùm khắp, trùm khắp cả càn khôn vũ trụ và tam giới. Vì thế mà đạo Phật giải thích được cái tam giới, vũ trụ, hành tinh; rồi vô hình, hữu hình, trái đất,... Cái gì cũng làm hết, cái gì cũng biết. Xin lỗi! Nó đem lên, giống như là nó cho mình lên bàn mổ, rồi nó cho mình mở mắt thấy. Đó, Thiền tông nó thấy, nó phá, nó dẹp được. Vì thế mà tôi bảo nó phá tất cả những cái gì mê tín, dị đoan ở đây, gọi là phá tà tông là ở cái chỗ đó.

Trích giải đáp Thiền tông 14/07/2019.

Chân Không

Chân Không

1630390309

Làm Sao Để Trung Ấm Thân Biết Được Là Mình Đã Bay Ra Khỏi Trái Đất

LÀM SAO ĐỂ TRUNG ẤM THÂN CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT.

 • 3 KM
 • 5 KM
 • 10 KM VÀ 45 KM Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có 1 thôi, mà khi mang Trung Ấm thân rồi mình hiểu tới 1.000 lần thì cái chuyện mà thấy cây số nó dễ ợt không có gì khó.

– Giống như mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15 cây số thôi, còn mang tánh điện chạy ở đây qua Mỹ có mấy giây tới thôi, nó vậy đó.

– Có nghĩa là cái sức mà nó phát ra, sức hiển lộ ra gấp 1 triệu lần cái bình thường.

– Vì thế đừng có lo, mà chỉ lo là không có công đức thôi, có phước đức thế giới này có phước đức là phải đi hưởng đó chứ ông Thần không có tha đâu.

– Trừ trường hợp nào mà người nào biết tu Thiền Tông thì mới biết được cái công thức này, còn nếu mà không tu Thiền Tông hoàn toàn không biết cái công thức này, thành ra đừng có lo, lo tạo công đức đi.

– Có công đức rồi Trung Ấm Thân mà nó hình thành rồi cái thân xác bỏ thì những cái gì thấy, nghe, nói, biết cũng là 1 triệu lần, kể cả di chuyển. Thì cái chuyện mà giữa thấy 5, 3 cây số ăn nhằm gì.

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/07/2020.

#giaidapthientong #thientong

Chân Không

Chân Không

1629981834

Lửa Tam Muội là gì?

LỬA TAM MUỘI THIÊU ĐỐT TẤT CẢ NHỮNG GÌ Ở THẾ GIAN NÀY. VẬY NHIỆT Ở HẦM 10 TỶ MĂM THẾ NÀO MÀ TRUNG ẤM THÂN SỐNG ĐƯỢC Ạ? CUỘC SỐNG CỦA TRUNG ẤM THÂN Ở ĐẤY RA SAO Ạ?

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:

Cái lửa ở trong giữa lòng đất không phải là lửa Tam Muội, mà cái lửa mặt trời mới gọi là lửa Tam Muội. Còn cái lửa ở trong lòng đất là cái lửa: Đất, Nước, Gió, Lửa bình thường thôi để cấu tạo một địa cầu gọi là Đất, Nước, Gió, Lửa bình thường ở trong cái địa cầu nó phát ra là cái lửa bình thường. Mình ở đây cái lửa đó gọi là lửa Vật Lý, còn cái lửa Tam Muội là nó chỉ cho cái lửa Mặt Trời. 

Vì thế mà trái đất của mình nó cách là cái lớp đất thứ 2 từ mặt trời, còn cái mà nó gần nhất là hành tinh chết vô đó không sống nổi. Ở đây sống được là nhờ cái tẩng ô zôn bảo vệ, còn nếu không nhờ ô zôn giờ nó đốt hết. Mình sống ở đây là nhờ cái tầng ôzôn nó bảo vệ mình giống như cái nhà nó che, nhà kiếng nó che. Giống như mình đi máy bay thì cái kiếng ấy nó bảo vệ mình, còn những cái mà khoa học nó phát minh ra kêu màu đỏ màu gì đó là nẳm gần mặt trời nó bị đốt, nó đốt sinh vật không sống nổi. 

Thứ nhất là Sao Hỏa đó nó nằm ở gần mặt trời không có vật gì, nó đốt trái đất thành đỏ tươi luôn. Còn ở đây khoa học nó hô lên Sao Hỏa sống, thì ông cứ lên đó sống đi, ở đây qua sa mạc Sa Ha Za còn sống không nổi mà bày đặt lên sao hỏa sống. Khoa học nó lừa mình chơi cho vui thôi chứ có ai khùng trèo lên. Đây nè lên Buôn Ma Thuột thôi không cần đó, lên Buôn Ma Thuột lên tút khỉ ho cò gáy cho đất, ông lên đó ở được không? Bởi vì khoa học nó chỉ giỡn, tất cả những cái hành tinh mà nó chết thì nó phải nằm ở gần mặt trời, còn mình nằm trung bình nhưng mà nhờ cái tầng ôzôn nó bảo vệ. Vì thế khi mà cái trái đất mình nó quay vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi thì chính là cái mặt trời nó chiếu thẳng vô đó, nó không có ai bảo vệ, thành vô không được. Vô không được mà ra cũng không được. Vô thì phải có trái đất che, ra cũng phải có trái đất che mới ra được.

 

KHI CÁC VỊ PHẬT PHÂN THÂN VÀO TAM GIỚI CÓ SỢ LỬA TAM MUỘI HAY KHÔNG. NẾU NHƯ MÀ CÁC VỊ PHẬT PHÂN THÂN VÀO MÀ BỊ LỬA TAM MUỘI CHIẾU VÀO THÌ SẼ BỊ LÀM SAO?

TG - SG Nguyễn Nhân trả lời:

- Tất cả những vị Phật vô, thì phải, phân thân vào trái đất thì phải đi vào trung tâm vận hành luân hồi Hải Triều Âm.

- Mà muốn vào thì cũng phải đợi trái đất che, thì vị Phật mới vào được. Mà nên nhớ là vị Phật đi vào cái trung tâm vận hành là đi rất nhanh, đi bằng tốc độ điện từ. Vì thế mà đi có mấy giây thì nó từ Phật Giới vào trong trái đất mấy giây thôi.

- Nếu tính theo thời gian này thì có mấy giây. Mà trái đất nó che, nó che cái lửa tam muội này được 24 tiếng, nhưng mà 20 tiếng chắc ăn nhất. Còn 2 tiếng đầu với 2 tiếng chót không có, không dám vô luôn á. Nó cũng còn cái ánh sáng.

- Vì thế mà vị Phật nào phân thân vô đây thì phải đi theo đúng quy luật nhân quả luân hồi, vô phân thân mới rước trung ấm thân với Công Đức trở về. Nó phải đi theo đúng tuần tự cái quy luật của trái đất này. Chứ hông dám.

- 1 vị Phật cũng hổng dám đâu. Không, không dám mà đi ngang. Giống như mà cái ông mặc quần áo sắt á, mà cũng đâu có dám khi nào đưa vô cái đống lửa đâu. Đi ngang được mà lâu quá nó cũng nóng ổng vậy.

- Mình là da thịt nó bằng Tứ Đại, da thịt bằng sắt cũng phải sợ cái này.

Trích giải đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 2/12/2018.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu.

#thientong #giaidapthientong 

Chân Không

Chân Không

1630673053

Giác Ngộ là gì? Luân Hồi là sao? Tu sao Giải Thoát?

Người nào tu theo Đạo Phật và muốn thoát khỏi quy luật luân hồi nơi Trái Đất này phải hiểu rõ Giác Ngộ là gì và Giải Thoát là đi về đâu.

Phần 1: Giác Ngộ

Tức 1 vị hiểu biết rõ 10 phần như dưới đây:

 1. Biết được Phật Tánh của mình có gì ?
 2. Hiểu Được Tánh Người có những chi ?
 3. Biết tu sao còn luân hồi ?
 4. Biết tu sao được giải thoát ?
 5. Tạo ra Phước Đức để làm gì ?
 6. Tạo ra Công Đức để làm chi ?
 7. Phải biết nguyên nhân định hình ra "Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh" cho Một Vị "Phật" ở ?
 8. Phải biết cấu tạo "Kim Thân" của 1 Vị Phật ?
 9. Phải biết 1 Tam Giới cấu tạo như thế nào, và sự sống của 1 Tam Giới ra sao ?
 10. Phải biết 3 việc làm của 1 Vị Phật ?

Phần 2: Luân hồi

1/- Luân là quay chuyển.

2/- Hồi là trở lại chỗ cũ.

A- Như tánh Phật: Đầu tiên ở trong Phật giới, ham muốn vào trái đất, mượn thân con người để tạo công đức trở về Phật giới định hình ra 1 Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và 1 Kim thân Phật, nhưng vì vào thế giới loài Người, ham mê đủ chuyện nên luân chuyển đi khắp nơi trong trái đất và Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi về Phật giới.

B- Như trái đất: Đầu tiên ở điểm A, bị sức hút của điện từ Âm Dương, hút luân chuyển đi một vòng 365 ngày, sau cùng rồi cũng Hồi về điểm A.

C- Như con người: Đầu tiên là con người, ham muốn đủ chuyện trên đời, nên luân chuyển đi các nơi trong Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi trở lại làm thân con người.

Phần 3: Tu sao được giải thoát?

* Người muốn giải thoát, không tu gì cả, mà chỉ cần biết 3 phần như sau:

1/- Nơi trái đất này lúc nào cũng luân chuyển, nếu ai dụng công tu hành là dính theo qui luật luân chuyển của trái đất, gọi là luân hồi.

2/- Cuộc sống hằng ngày như thế nào, cứ như thế mà làm, tức sống thuận theo qui luật nhân quả luân hồi của trái đất.

3/- Khi thuận tiện mới tạo ra công đức một cách bình thường, nhưng phải có chọn lọc.

4/- Khi hết duyên sống nơi thế giới này, nếu muốn về Phật giới, thì được tự tại trở về.
 

Tổng hợp từ: Bộ sách Thiền Tông