Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.

6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.

8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.

12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.

13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.

14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

15. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.

16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.

17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.

18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.

19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Sưu tầm

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.

6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.

8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.

12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.

13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.

14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

15. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.

16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.

17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.

18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.

19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Sưu tầm

Chân Không

Chân Không

1630385316

Mỗi con người có 5 thứ tánh

Thưa Chú, mỗi con người có 5 thứ Tánh, có phải ngoài tánh Phật, tánh Người, còn có tánh Cô Hồn, tánh Thú, tánh Ngục, có phải không, thưa Chú?

TG-SG NGUYỄN NHÂN Trả Lời:

- Mỗi con người có 5 thứ tánh, gồm:

 1. Tánh Phật: Thấy - Nghe - Nói - Biết
  - Mượn thân và tánh Người để tạo Công đức.
 2. Tánh Người:
  - Có 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến chấp. Là Công cụ để cho tánh Phật điều khiển thân và tánh Người tạo Công đức.
 3. Bên phải của mỗi Người có tánh Thiện, giúp con Người làm Thiện (gọi là tánh Thánh).
 4. Bên trái của mỗi Người có tánh Ác, xúi con Người làm Ác (gọi là tánh Cô Hồn).
 5. Năm: Bên phải của mỗi Người có vị Thần, nhìn thấy con Người làm gì, thì thực thi Nhân quả việc làm đó (gọi là tánh Thần).

Trích Giải Đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông VN

#thientong #giaidapthientong 

Càn khôn Vũ Trụ và Cuộc đời của Đức Phật bị luân hồi và thành Phật

 WHAT IS THE MISSION OF EACH BEING?


Venerable Maha Moggallana presented to ask the Buddha:
Dear World Honored One:
Regarding six beings live in this earth, what is the mission of each being?
The World Honored One please teach us?
Buddha taught:

👉 Asura beings’ missions are as follow:
World Master Asura:
1/- Established a religion, so that human beings who bring the Cognition of their Human Nature into
religions and dwell there in order not to be worried after death.
2/- Borrowing the body of human beings who like sacred, mysterious beliefs for establishing a religion.
3/- Creating strange and mysterious phenomena, so that human beings believe that there are Sacred
Deity administering their behaviors and action, after death they would be judged whether there is sin
or no sin.
 

👉 Human beings have 2 missions as follow:
1/- Using the Cognition of Human nature, for leading human beings to reincarnate with 6 paths in this
earth, and 6 realms in the Three Realms.
2/- Creating merit for leading Buddha nature to return to Buddha Realm.
 

👉: Hungry Ghost beings have 2 missions as follow:
1/- Maintaining the Family lineage.
2/- Being distributed by the family lineage into human realm for continued reincarnating.
 

👉: Animal beings have 2 missions as follow:
1/- Repaying karmic causes and effects when having human’s body created killing animal karma.
2/- Becoming foods for human beings and other beings.
 

👉: Hell beings have 1 mission as follow:
Repaying causes and effects when having human’s body created major sins.
 

👉: Plant beings have 3 missions as follow:
1/- Repaying causes and effects when having human’s body created deceiving others karma.
2/- Becoming foods for human beings and other beings.
3/- When one was still being a human, he did not know what enlightenment, liberation is but still
declared that he knew and therefore deceived the foolish people!Specially, Zen Master is the one who is respected, kowtowed and donated physical materials by many
people.


Because of these Fame and Wealth, if one was not a Zen Master, but he still declared that he was Zen
Master, so that others people come to bow and make offerings of physical materials.
Exactly these Fake Zen Masters, themselves create a path leading to become plants

The Universe and the Life of Buddha:
https://youtu.be/B9OirtQ_ioA?list=PLO...
 Legend of the Buddha:
 ☞ https://youtu.be/yAVt9P8mj9s?list=PLO...
 The Buddha taught Zen Buddhism and the Formula of Liberation: 

☞ https:https://youtu.be/zNIdnGXs3uk?list=PLO...

 

 

Chân Không

Chân Không

1630472876

Làm sao giữ được Công Đức trong sáng trong 3 ngày cuối đời ạ?

Câu hỏi: Làm sao giữ được Công Đức trong sáng trong 3 ngày cuối đời ạ?

Giải đáp:

Làm sao?..thì đừng có Chấp! Bây giờ, trước mình đã có Công Đức rồi..thì thời gian 1,2 năm cuối đời mình tạo thì ông Thần ổng hổng có bôi đen, mình có Chấp thì tự mình bôi thôi chớ ổng là ổng hổng có bôi nữa, mình cố gắng!

Thôi giờ từ 75 tuổi, làm ơn đừng có Chấp nữa thôi, cứ tạo nhiêu để xài nhiêu đi! Còn cái trước bôi nhiêu cứ kệ nó, bỏ đó đi! Từ 75 tuổi, bắt đầu đừng cãi lộn với ai hết trơn hết trọi á, đừng có thù ghét ai hết á!

Rồi! Cứ tạo nhiêu để đó đi..thì đi ra rất an toàn, bởi vì 75 tuổi rồi hơn thua với ai chi nữa. Thôi bỏ hết đi, chuyện thế gian bỏ hết để người thế gian lo! Còn mình tạo ra bao nhiêu để chi? Để khi mình mất mình nhìn được cái Hoa Tiêu của vị Phật mình theo về.

Còn mình ở được trong cái môi trường tạo Công Đức thì nên ở..để tạo ra, đừng Chấp gì hết! Hòa đồng với mọi người, đừng có gì hết, vui vẻ với mọi người. Tạo Công Đức mà vui vẻ thì nó sáng hơn Công Đức quạo, quạo nó cũng có nhưng mà nó tối nó mờ.

Trích "Giải đáp Thiền Tông" - Chuyên dạy: Giác Ngộ - Giải Thoát.

Do Thiền gia - Soạn giả: Nguyễn Nhân - Viện chủ, Chùa Thiền Tông Tân Diệu - Long An, Giải đáp.
 

Chân Không

Chân Không

1631537520

18 phép Thần Thông của A La Hán có công dụng gì do ai điều khiển?

– CÓ VỊ THẦY, ÔNG TU CHỨNG THÀNH A LA HÁN, CỚ SAO CÒN SÂN SI? AI GIÚP ÔNG ẤY?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

– Bác không biết, vì Bác không nhìn thấy được mặt, nếu trả lời là sai.

Bác trả lời theo luật Nhân quả:

* A La Hán có 2 dạng:  

Dạng 1: Dành cho vị Toàn năng toàn giác tu, tức vị Phật tu.

+ Do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp tu, mới thành Thánh A La Hán được.

+ A La Hán có 18 phép Thần thông, là do Ban Thần - Thánh - Tiên túc trực, khi vị Phật muốn xuất Thần thông để bảo vệ Phật, khi có ai quấy phá:

* Thần thông của vị Phật sử dụng như sau:

– Không cho Côn trùng cắn hay đốt vị Phật này.

– Không cho Thú dữ ăn thịt vị Phật này.

– Không cho Tà giáo quấy phá vị Phật này.

– Không cho người hung dữ phá Đạo của vị Phật này. V.v...

* Trên đây là A La Hán mà vị Phật có, do Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp.

– Dạng 2: A La Hán của một con người thích danh tu mà có, thì phải do "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp thì Người này mới thành "Thánh A La Hán" được, gồm:

 1. Một: Người tu này, phải có Tần số Điện từ Âm, ngang bằng với "Thập loại Cô Hồn".
 2. Hai: Người tu này, phải có Trí Tưởng tượng thật nhiều.
 3. Ba: Người tu này, phải thích Danh thật lớn.
 4. Bốn: Người tu này, phải có Kiến chấp ngã thật to.
 5. Năm: Người tu này, phải thích đi khoe danh cho nhiều người biết.
 6. Sáu: Người tu này, phải thích đi rủ rê người khác tu theo A La Hán như mình.
 7. Bảy: Người tu này, phải thích Hiển Linh và Huyền bí.
 8. Tám: Người tu này, phải thích người khác kính nể và lưu danh mình là "Thánh A La Hán". V.v…

+ Thì người tu này, được "Thập loại Cô Hồn" trợ giúp, thành "Thánh A La Hán" dễ như ăn cơm.

* Cái đặc biệt của "Thánh A La Hán" có mấy phần như sau:

– Tự tịch, tức tự chết, báo cho nhiều người biết trước nhiều ngày.

– Khi chết, gương mặt như ngủ, do Cô Hồn còn ở trong thân.

– Phần gương mặt tươi này, để bao nhiêu ngày cũng được. Khi vào quan tài, thì Cô Hồn mới xuất ra.

– Khi chết hẳn, có 2 nơi để chọn:

+ Một: Vào "Thành trống rỗng thanh tịnh" sống. Gọi là vào "Hóa Thành" sống.

+ Hai là, vào sống chung với "Thập loại Cô Hồn".

* Đây là thành quả A La Hán của người tu được "Thập loại Cô Hồn" giúp đỡ đó.

* Người tu thành Thánh A La Hán này, không giải thích được Giác Ngộ là gì, Giải Thoát là sao?

* Hiện nay, tất cả các Đạo ở trên Trái đất này, không người tu nào biết các phần như sau:

 1. – Một: Đạo là gì, ai lập ra?
 2. – Hai: Mục đích các đạo lập ra để làm gì?
 3. – Ba: Đạo có mấy loài lập ra?
 4. – Bốn: Mỗi loài lập ra đạo để làm chi?
 5. – Năm: Ai là chủ Trái đất này?
 6. – Sáu: Ai quản lý Trái đất này?
 7. – Bảy: Mỗi con người có mấy thứ Tánh? V.v...

* Vì 7 phần nêu trên, nên người tu theo các đạo hiện nay, không ai biết mình tu theo đạo có đúng sự thật hay không?

– Do đó, mỗi người trình bày đạo của mình tu, ra mỗi kiểu, không ai giống ai.

– Vì vậy, các vị Giảng sư đạo, không dám cho người trí thức hỏi tự do về đạo của mình tu, là vậy! 

* Hầu hết, các người tu theo các đạo hiện nay ở trên Trái đất này có 3 mục đích chính:

– Một: Tu để có Danh, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu".

– Hai: Tu để có tiền, để người khác kính nể, gọi là "Thầy tu giàu".

– Ba: Tu để có uy thế, để người khác kính nể, gọi là "Thầy có uy quyền".

* Nói tóm lại, người tu hiện nay để có 3 phần:

– Một là tu vì tiền tài.

– Hai là tu vì danh lợi.

– Ba là tu vì địa vị.

Chớ không ngoài gì khác!

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH.
Nguồn: Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu