Chân Không

Chân Không

1630424803

Tiên và nhiệm vụ của Tiên ở Trái Đất này là gì?

THƯA CHÚ.!

– LOÀI TIÊN Ở TRÁI ĐẤT NÀY LÀ SAO Ạ? VÀ NHIỆM VỤ CỦA LOÀI TIÊN Ở TRÁI ĐẤT NÀY LÀ GÌ, THƯA CHÚ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Loài Tiên ở Trái đất này có nhiệm vụ như sau:

– Làm việc theo sự phân công của Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương và có 3 nhóm, gồm:

 1. Nhóm 1: 10 vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái đất.
 2. Nhóm 2: 6 vị Kim Thân Phật, phụ trách 6 Nước Trời Tịnh Độ, vào Trái đất.
 3. Nhóm 3: 33 vị Chúa Trời, làm Chúa Trời của 33 Hành tinh Cõi Trời ở Tam giới này.

– Các vị này, cùng nhau đến Trái đất họp, để phân nhiệm vụ, cho 3 Ban bệ phụ trách, Hành tinh Nam Diêm Phù Đề này, gồm:

 1. 1. Ban bệ Thần chủ Trái đất.
 2. 2. Ban bệ Thánh chủ Trái đất.
 3. 3. Ban bệ Tiên chủ Trái đất.

Chú trả lời nhiệm vụ của loài Tiên như sau:

– Một là, lập ra "Nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh tịnh", để cho người tu theo đạo Tiên, sau khi chết vào hưởng Phước, chờ ngày dự Hội Nghị Long Hoa.

– Hai là, tham gia tất cả các Nghi lễ mà Ban Thần tổ chức.

– Ba là, cắt cử Tiên thừa hành, tham gia vào phụ giúp tánh Người, mà tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công Đức.

Cháu chú ý phần này: Tánh Người có 5 thứ tánh.

– Tánh Tiên nằm ở tay trái của thân Người. Nhưng vì tánh Tiên quá nhàn hạ, bị tánh Cô Hồn thường hay Cướp lấy tánh Tiên, xúi tánh Người làm bậy, khi làm rồi, tánh Tiên mới giựt lại được, nên mới có việc, tánh Người khi làm những chuyện sai trái xong, mới hối hận, là nhờ tánh Tiên giựt lại được, nên có hối hận là vậy.

– Ở Trái đất này, tánh Người tin và làm tầm bậy, đụng gì cũng tin, nghe ai nói gì cũng làm, là do tánh Cô Hồn này xúi đó!

(Trích: Giải Đáp cho cháu Huỳnh Thị Thu Lan, ngày 29/08/2021)

#thientong 

Tiên và nhiệm vụ của Tiên ở Trái Đất này là gì?
Chân Không

Chân Không

1630424803

Tiên và nhiệm vụ của Tiên ở Trái Đất này là gì?

THƯA CHÚ.!

– LOÀI TIÊN Ở TRÁI ĐẤT NÀY LÀ SAO Ạ? VÀ NHIỆM VỤ CỦA LOÀI TIÊN Ở TRÁI ĐẤT NÀY LÀ GÌ, THƯA CHÚ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Loài Tiên ở Trái đất này có nhiệm vụ như sau:

– Làm việc theo sự phân công của Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương và có 3 nhóm, gồm:

 1. Nhóm 1: 10 vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái đất.
 2. Nhóm 2: 6 vị Kim Thân Phật, phụ trách 6 Nước Trời Tịnh Độ, vào Trái đất.
 3. Nhóm 3: 33 vị Chúa Trời, làm Chúa Trời của 33 Hành tinh Cõi Trời ở Tam giới này.

– Các vị này, cùng nhau đến Trái đất họp, để phân nhiệm vụ, cho 3 Ban bệ phụ trách, Hành tinh Nam Diêm Phù Đề này, gồm:

 1. 1. Ban bệ Thần chủ Trái đất.
 2. 2. Ban bệ Thánh chủ Trái đất.
 3. 3. Ban bệ Tiên chủ Trái đất.

Chú trả lời nhiệm vụ của loài Tiên như sau:

– Một là, lập ra "Nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh tịnh", để cho người tu theo đạo Tiên, sau khi chết vào hưởng Phước, chờ ngày dự Hội Nghị Long Hoa.

– Hai là, tham gia tất cả các Nghi lễ mà Ban Thần tổ chức.

– Ba là, cắt cử Tiên thừa hành, tham gia vào phụ giúp tánh Người, mà tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công Đức.

Cháu chú ý phần này: Tánh Người có 5 thứ tánh.

– Tánh Tiên nằm ở tay trái của thân Người. Nhưng vì tánh Tiên quá nhàn hạ, bị tánh Cô Hồn thường hay Cướp lấy tánh Tiên, xúi tánh Người làm bậy, khi làm rồi, tánh Tiên mới giựt lại được, nên mới có việc, tánh Người khi làm những chuyện sai trái xong, mới hối hận, là nhờ tánh Tiên giựt lại được, nên có hối hận là vậy.

– Ở Trái đất này, tánh Người tin và làm tầm bậy, đụng gì cũng tin, nghe ai nói gì cũng làm, là do tánh Cô Hồn này xúi đó!

(Trích: Giải Đáp cho cháu Huỳnh Thị Thu Lan, ngày 29/08/2021)

#thientong 

Chân Không

Chân Không

1630475616

Vị Phật đầu tiên đến Trái Đất đó là từ đâu đến vậy?

Dạ thưa Bác, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này hết tuổi thọ là 10 tỷ năm, thì trái đất bị vỡ, ban bệ trời Tứ Thiên Vương tạo thành 1 trái đất mới thì Vị Phật đầu tiên đến trái đất đó là từ đâu đến vậy thưa Bác?

Viện chủ trả lời:

- Giờ nguyên tắc thế giới này, trái đất bị vỡ thì còn 50 năm sau thì con người văn minh tột đỉnh, mà phải đến tuổi văn minh tột đỉnh thì con người mới chế ra được những phương tiện: nói chuyện lại với cõi âm, cõi Trời giống như là Phật phân thân đến thì được. Để chi?

- Để sắp xếp lại trái đất mới này, vì thế mới có trường hợp này trái đất mới được hình thành thì phải 1 triệu ông Phật ra đời để dẫn con người ta từ trái đất về Phật giới, 1 triệu ông.

- Mà cái đầu tiên thì đâu có ai đâu thì Phật Oai Âm Vương, Trời Tứ Thiên Vương mới mở 1 cuộc tổng hội nghị gồm: 33 vị Chúa trời, 6 ông Phật Tịnh Độ, 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào và ở Trái Đất: Thánh Chúa, Thánh chủ và Tiên ông dự tiệc ở đây, để quyết định cái này gọi là TẠO THIÊN LẬP ĐỊA, người nào thông thái nhất thì được cử làm Phật Oai Âm Vương, do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào dạy ông này công thức, dạy xong rồi dẫn về Phật giới luôn, thì gọi là Phật Oai Âm Vương để chi: để mà có 1 vị Phật thú 2 muốn nối tiếp dòng Phật, thì ông Phật Oai Âm Vương mới phân thân vô, dẫn lên nước Trời Đâu Suất để học, để làm Phật thứ 2, giống như Phật Thích Ca cũng vậy.

(Giải đáp Thiền Tông ngày 3/4/2021)

Chân Không

Chân Không

1630673053

Giác Ngộ là gì? Luân Hồi là sao? Tu sao Giải Thoát?

Người nào tu theo Đạo Phật và muốn thoát khỏi quy luật luân hồi nơi Trái Đất này phải hiểu rõ Giác Ngộ là gì và Giải Thoát là đi về đâu.

Phần 1: Giác Ngộ

Tức 1 vị hiểu biết rõ 10 phần như dưới đây:

 1. Biết được Phật Tánh của mình có gì ?
 2. Hiểu Được Tánh Người có những chi ?
 3. Biết tu sao còn luân hồi ?
 4. Biết tu sao được giải thoát ?
 5. Tạo ra Phước Đức để làm gì ?
 6. Tạo ra Công Đức để làm chi ?
 7. Phải biết nguyên nhân định hình ra "Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh" cho Một Vị "Phật" ở ?
 8. Phải biết cấu tạo "Kim Thân" của 1 Vị Phật ?
 9. Phải biết 1 Tam Giới cấu tạo như thế nào, và sự sống của 1 Tam Giới ra sao ?
 10. Phải biết 3 việc làm của 1 Vị Phật ?

Phần 2: Luân hồi

1/- Luân là quay chuyển.

2/- Hồi là trở lại chỗ cũ.

A- Như tánh Phật: Đầu tiên ở trong Phật giới, ham muốn vào trái đất, mượn thân con người để tạo công đức trở về Phật giới định hình ra 1 Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và 1 Kim thân Phật, nhưng vì vào thế giới loài Người, ham mê đủ chuyện nên luân chuyển đi khắp nơi trong trái đất và Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi về Phật giới.

B- Như trái đất: Đầu tiên ở điểm A, bị sức hút của điện từ Âm Dương, hút luân chuyển đi một vòng 365 ngày, sau cùng rồi cũng Hồi về điểm A.

C- Như con người: Đầu tiên là con người, ham muốn đủ chuyện trên đời, nên luân chuyển đi các nơi trong Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi trở lại làm thân con người.

Phần 3: Tu sao được giải thoát?

* Người muốn giải thoát, không tu gì cả, mà chỉ cần biết 3 phần như sau:

1/- Nơi trái đất này lúc nào cũng luân chuyển, nếu ai dụng công tu hành là dính theo qui luật luân chuyển của trái đất, gọi là luân hồi.

2/- Cuộc sống hằng ngày như thế nào, cứ như thế mà làm, tức sống thuận theo qui luật nhân quả luân hồi của trái đất.

3/- Khi thuận tiện mới tạo ra công đức một cách bình thường, nhưng phải có chọn lọc.

4/- Khi hết duyên sống nơi thế giới này, nếu muốn về Phật giới, thì được tự tại trở về.
 

Tổng hợp từ: Bộ sách Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630677200

Tánh Không nghĩa là gì?

XIN THẦY GIẢI THÍCH TÁNH “KHÔNG” CỦA ĐẠO PHẬT?

Viện Chủ trả lời :

Cái tánh “Không” là cái tánh này nó không có thấy cái gì. Bây giờ: “Thấy – Nghe – Nói – Biết”.

Giờ hỏi cái tánh Nói, vậy nói như thế nào? nhưng mà nó nằm ở trong 4 cái chân như, tứ đại chân như, nó phát ra.

Bây giờ người ta nói ở trong trái đất này có hình ảnh nè, hỏi đâu? nó nằm trong hình ảnh, nằm trong không gian, chữ “không” là gì? là không nói, cái vùng đó không thấy gì hết trơn, nằm trong cái không thấy, sự thật nó có “tánh” mà không “thấy” nếu mình nói rõ là: có tánh mà không thấy tánh, tánh nói vẫn nói được, hỏi thấy tiếng nói không? không thấy, Tánh nghe cũng vậy, tánh biết cũng vậy, người ta gọi là tánh không. Tánh không này sếp vào tánh chân như, tánh chân thật thế thôi: Thấy, nghe, nói, biết là tánh chân thật như vậy thôi.

Trích: Giải đáp Thiền Tông

Xem thêm: Người nhận ra PHẬT TÁNH sẽ THẤY và BIẾT như thế nào?

Chân Không

Chân Không

1630390309

Làm Sao Để Trung Ấm Thân Biết Được Là Mình Đã Bay Ra Khỏi Trái Đất

LÀM SAO ĐỂ TRUNG ẤM THÂN CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐÃ BAY RA KHỎI TRÁI ĐẤT.

 • 3 KM
 • 5 KM
 • 10 KM VÀ 45 KM Ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

– Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có 1 thôi, mà khi mang Trung Ấm thân rồi mình hiểu tới 1.000 lần thì cái chuyện mà thấy cây số nó dễ ợt không có gì khó.

– Giống như mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15 cây số thôi, còn mang tánh điện chạy ở đây qua Mỹ có mấy giây tới thôi, nó vậy đó.

– Có nghĩa là cái sức mà nó phát ra, sức hiển lộ ra gấp 1 triệu lần cái bình thường.

– Vì thế đừng có lo, mà chỉ lo là không có công đức thôi, có phước đức thế giới này có phước đức là phải đi hưởng đó chứ ông Thần không có tha đâu.

– Trừ trường hợp nào mà người nào biết tu Thiền Tông thì mới biết được cái công thức này, còn nếu mà không tu Thiền Tông hoàn toàn không biết cái công thức này, thành ra đừng có lo, lo tạo công đức đi.

– Có công đức rồi Trung Ấm Thân mà nó hình thành rồi cái thân xác bỏ thì những cái gì thấy, nghe, nói, biết cũng là 1 triệu lần, kể cả di chuyển. Thì cái chuyện mà giữa thấy 5, 3 cây số ăn nhằm gì.

Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/07/2020.

#giaidapthientong #thientong