Chân Không

Chân Không

1629903703

Y Pháp Bất Y Nhân nghĩa là gì?

Trò hỏi:

Thừa thầy “Y pháp bất y nhân” theo Thiền Tông hiểu sao cho đúng ạ?

Thầy trả lời:

- “Y” là y theo lời Pháp dạy.

- Chữ “pháp” là lời của Đức Phật dạy.

- “Bất y nhân”: không lời, không nghe ông thầy nói.

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến sĩ Phật học cũng không tin; mà nghe ông giảng đúng thì tin, không đúng đừng có tin. Là “y pháp bất y nhân”. Chứ đừng có tưởng ông đó là Hòa thượng nói đúng, không có đâu.

Bởi vì ngày xưa, có cái câu này, Đức Phật có nói là:

“Một đứa trẻ 10 tuổi, nó nói đúng thì tin nó; còn một ông già 90 tuổi nói tầm bậy, đừng có tin”.

Đó, là vậy đó. Phải hiểu cái đạo Phật này. Mà bây giờ, muốn căn cứ vào cái đạo Phật thì phải căn cứ vào cái này: 

- “Đạo Phật chủ trương là cái gì?”

- Giác ngộ.

- Anh có hiểu “giác ngộ” không?

Người ta dạy “Giác ngộ” thì mới nghe, còn ngoài giác ngộ đừng nghe. Nếu ngoài giác ngộ là chỉ nói cho vui thôi. Bởi vì, đạo phật là “giác ngộ, giải thoát”- chỉ hai danh từ này. Nếu mà nơi nào giảng giác ngộ, giải thoát thì đến nghe; người ta đuổi cũng ngồi đó nghe. Còn vấn đề người ta nói chuyện cho vui, kéo lại nghe, cũng không nghe. Là vậy, mình phải hiểu.

Bởi vậy, thành ra, trong đạo Phật có nói 1 câu là:

“NƠI NÀO DẦU CÓ NGHÈO KHỔ ĐẾN MẤY NHƯNG MÀ NGƯỜI TA DẠY VỀ “GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT” THÌ Ở, BÁM CHO RÕ MÀ NGHE. CÒN CÁI NƠI NÀO MÀ BÀY BIỆN CẦU KỲ TƯƠI ĐẸP, CÓ NĂN NỈ CHO ĂN NGON CŨNG KHÔNG Ở”.

Đó là lời dạy của Đức Phật. Người học đạo là phải vậy. Nhưng mà, đến thời kỳ Mạt Thượng Pháp thì nên sử dụng cái đầu khoa học để tu theo đạo Phật. Còn trước đó thì muốn sử dụng cái đầu đồ đồng, đồ đá gì cũng được. Nhưng mà, khi tới cái thời Mạt Thượng Pháp, phải sử dụng cái đầu nguyên tử để tìm hiểu đạo Phật thì mới đúng được.

Bây giờ chúng ta hỏi phải hỏi bằng cái đầu nguyên tử, chứ đừng có đem cái “cúng tụng, lạy lục, cầu xin”- nó thuộc cái đầu của thời kỳ đồ đồng; mình dẹp đi, qua cái thời nguyên tử.

Giống như hiện giờ, đời nguyên tử rồi, phải viết bằng điện từ; không có ngồi viết từng chữ nữa. Rồi, con suy nghĩ đi các nơi người ta họp, người ta toàn dùng vi tính không, chứ không có ngồi viết từng chữ từng chữ…hoặc là người ta thu lại, về người ta nghe. Đó, người ta làm trên văn bản mới, chứ giờ không phải như mình ấy đâu. Vì đa số bây giờ, người ta đi họp, có cái máy đi họp, thâu hết rồi về đó người ta nghe hết, rồi người ta làm cái bài theo ý người ta. Nói đúng, ngày xưa, người ta viết bằng chữ mực; thì giờ nói đúng, viết bằng điện từ.

Đó, Đức Phật bảo là tới cái thời kỳ này thì phải sử dụng bằng điện từ, viết bằng chữ điện từ; chứ không có viết bằng chữ mực nữa. Nghe cũng vậy, nghe bằng cái đầu khoa học; chứ không có nghe bằng cái đầu của đồ đá, đồ đồng nữa. Đồ đá, đồ đồng thì cứ nói chuyện Cúng, Tụng, Lạy lục, Cầu, Xin, thành cái này, thành cái kia… thế giới này. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này nó vậy.

Đến thời kỳ thứ ba là bắt đầu thời kỳ đi vào trong cái hủy diệt. Thành ra, PHẢI CỐ GẮNG HỌC CHO HIỂU, RỒI BẮT ĐẦU CÓ VỀ ĐƯỢC THÌ VỀ, VỀ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CŨNG RÁNG. Chứ còn nếu ở lại cái thế giới này, khi mà chiến tranh thứ ba rồi khó sống, ở lại chết cũng không chịu chết, mà sống cũng không phải sống. Tại chưa hiểu đâu…

Mình thấy hồi xưa bên Nhật, chiến tranh thế giới lần 2 đó. Một bên thì “Nga, Tàu, Anh, Mỹ”, một bên thì “Nhật, Đức, Ý” nó đánh nhau. Mà nó sử dụng có 2 trái bom nguyên tử thôi:

- Những người chết liền không nói.

- Người mà chưa, không chịu chết rồi sao? Nó cháy khuôn mặt đen thùi mà không chịu chết. Rồi con suy nghĩ đi, mình sống sao đây? Sống sao với cái bộ dạng của mình? Rồi nó lở loét nữa.

Đó, mình khổ, mà đó là mới có 2 trái thôi. Khi mà chiến tranh thế giới thứ ba đó, nó không phải là 2 trái mà là “20.000 trái”. Làm sao sống nổi đây? Đó, mình nên nhớ.

Thành ra là, ĐỨC PHẬT MUỐN CÔNG BỐ CÁI NÀY RA ĐỂ CHO LOÀI NGƯỜI AI THÍCH THÌ CHẠY VỀ ĐỂ TRÁNH THẢM HỌA VỀ CÁI NGUYÊN TỬ NÀY.

CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019

Y Pháp Bất Y Nhân nghĩa là gì?
Chân Không

Chân Không

1629903703

Y Pháp Bất Y Nhân nghĩa là gì?

Trò hỏi:

Thừa thầy “Y pháp bất y nhân” theo Thiền Tông hiểu sao cho đúng ạ?

Thầy trả lời:

- “Y” là y theo lời Pháp dạy.

- Chữ “pháp” là lời của Đức Phật dạy.

- “Bất y nhân”: không lời, không nghe ông thầy nói.

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến sĩ Phật học cũng không tin; mà nghe ông giảng đúng thì tin, không đúng đừng có tin. Là “y pháp bất y nhân”. Chứ đừng có tưởng ông đó là Hòa thượng nói đúng, không có đâu.

Bởi vì ngày xưa, có cái câu này, Đức Phật có nói là:

“Một đứa trẻ 10 tuổi, nó nói đúng thì tin nó; còn một ông già 90 tuổi nói tầm bậy, đừng có tin”.

Đó, là vậy đó. Phải hiểu cái đạo Phật này. Mà bây giờ, muốn căn cứ vào cái đạo Phật thì phải căn cứ vào cái này: 

- “Đạo Phật chủ trương là cái gì?”

- Giác ngộ.

- Anh có hiểu “giác ngộ” không?

Người ta dạy “Giác ngộ” thì mới nghe, còn ngoài giác ngộ đừng nghe. Nếu ngoài giác ngộ là chỉ nói cho vui thôi. Bởi vì, đạo phật là “giác ngộ, giải thoát”- chỉ hai danh từ này. Nếu mà nơi nào giảng giác ngộ, giải thoát thì đến nghe; người ta đuổi cũng ngồi đó nghe. Còn vấn đề người ta nói chuyện cho vui, kéo lại nghe, cũng không nghe. Là vậy, mình phải hiểu.

Bởi vậy, thành ra, trong đạo Phật có nói 1 câu là:

“NƠI NÀO DẦU CÓ NGHÈO KHỔ ĐẾN MẤY NHƯNG MÀ NGƯỜI TA DẠY VỀ “GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT” THÌ Ở, BÁM CHO RÕ MÀ NGHE. CÒN CÁI NƠI NÀO MÀ BÀY BIỆN CẦU KỲ TƯƠI ĐẸP, CÓ NĂN NỈ CHO ĂN NGON CŨNG KHÔNG Ở”.

Đó là lời dạy của Đức Phật. Người học đạo là phải vậy. Nhưng mà, đến thời kỳ Mạt Thượng Pháp thì nên sử dụng cái đầu khoa học để tu theo đạo Phật. Còn trước đó thì muốn sử dụng cái đầu đồ đồng, đồ đá gì cũng được. Nhưng mà, khi tới cái thời Mạt Thượng Pháp, phải sử dụng cái đầu nguyên tử để tìm hiểu đạo Phật thì mới đúng được.

Bây giờ chúng ta hỏi phải hỏi bằng cái đầu nguyên tử, chứ đừng có đem cái “cúng tụng, lạy lục, cầu xin”- nó thuộc cái đầu của thời kỳ đồ đồng; mình dẹp đi, qua cái thời nguyên tử.

Giống như hiện giờ, đời nguyên tử rồi, phải viết bằng điện từ; không có ngồi viết từng chữ nữa. Rồi, con suy nghĩ đi các nơi người ta họp, người ta toàn dùng vi tính không, chứ không có ngồi viết từng chữ từng chữ…hoặc là người ta thu lại, về người ta nghe. Đó, người ta làm trên văn bản mới, chứ giờ không phải như mình ấy đâu. Vì đa số bây giờ, người ta đi họp, có cái máy đi họp, thâu hết rồi về đó người ta nghe hết, rồi người ta làm cái bài theo ý người ta. Nói đúng, ngày xưa, người ta viết bằng chữ mực; thì giờ nói đúng, viết bằng điện từ.

Đó, Đức Phật bảo là tới cái thời kỳ này thì phải sử dụng bằng điện từ, viết bằng chữ điện từ; chứ không có viết bằng chữ mực nữa. Nghe cũng vậy, nghe bằng cái đầu khoa học; chứ không có nghe bằng cái đầu của đồ đá, đồ đồng nữa. Đồ đá, đồ đồng thì cứ nói chuyện Cúng, Tụng, Lạy lục, Cầu, Xin, thành cái này, thành cái kia… thế giới này. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này nó vậy.

Đến thời kỳ thứ ba là bắt đầu thời kỳ đi vào trong cái hủy diệt. Thành ra, PHẢI CỐ GẮNG HỌC CHO HIỂU, RỒI BẮT ĐẦU CÓ VỀ ĐƯỢC THÌ VỀ, VỀ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CŨNG RÁNG. Chứ còn nếu ở lại cái thế giới này, khi mà chiến tranh thứ ba rồi khó sống, ở lại chết cũng không chịu chết, mà sống cũng không phải sống. Tại chưa hiểu đâu…

Mình thấy hồi xưa bên Nhật, chiến tranh thế giới lần 2 đó. Một bên thì “Nga, Tàu, Anh, Mỹ”, một bên thì “Nhật, Đức, Ý” nó đánh nhau. Mà nó sử dụng có 2 trái bom nguyên tử thôi:

- Những người chết liền không nói.

- Người mà chưa, không chịu chết rồi sao? Nó cháy khuôn mặt đen thùi mà không chịu chết. Rồi con suy nghĩ đi, mình sống sao đây? Sống sao với cái bộ dạng của mình? Rồi nó lở loét nữa.

Đó, mình khổ, mà đó là mới có 2 trái thôi. Khi mà chiến tranh thế giới thứ ba đó, nó không phải là 2 trái mà là “20.000 trái”. Làm sao sống nổi đây? Đó, mình nên nhớ.

Thành ra là, ĐỨC PHẬT MUỐN CÔNG BỐ CÁI NÀY RA ĐỂ CHO LOÀI NGƯỜI AI THÍCH THÌ CHẠY VỀ ĐỂ TRÁNH THẢM HỌA VỀ CÁI NGUYÊN TỬ NÀY.

CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019

Chân Không

Chân Không

1630393158

Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Trò hỏi: Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Thầy trả lời:

Nhân là cái việc làm đầu tiên, cái quả là cái thành tựu sau, gọi là nhân quả, 

Vì thế mà trong dân gian làm nhân gì thì hái quả nấy, con trồng lúa thì con có lúa con trồng đậu có đậu con trồng khoai có khoai trồng mía có mía vậy thôi gọi là nhân quả, trên thế gian này gọi là thế giới nhân quả, đạo Phật phải hiểu cái này, đạo Phật chủ trương nhân quả luân hồi, anh làm gì kết quả nấy, và anh phải đi theo cái quy luật của nó gọi là nhân quả luân hồi.

— 

Trò hỏi: Trả nhân quả là gì ạ?

Thầy trả lời:

Trả nhân quả có nghĩa là: mình làm xấu thì mình trả quả xấu. 

Ví dụ: mình đi ra đường mình giựt của người ta công an nó bắt được ra tòa nó đẩy mấy năm tù là đó là do cái tội nhân quả, cái nhân ban đầu giựt đồ người ta tòa án nó kêu mình mấy năm tù đó là cái quả,

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi, làm vua làm chúa anh cũng phải bị cái nhân quả này, nên nhớ là nên nhớ là tất cả những người càng lớn nhân quả càng nặng, 

Thí dụ: con nghèo thì trộm cắp rất nhẹ, những người làm lớn đó thì trộm cắp rất lớn trộm cắp mấy chục tỉ, chớ ai thấy mấy ông lớn có ai ăn cắp một hai triệu không, do cái đó đó bởi vì nó nguy hiểm cái chỗ này, vì thế mà tu theo đạo Phật đạo Phật ông giãi bày trình bày rõ rành tất cả từ hữu hình vô hình, và từ việc làm đó mới gọi là đạo Phật, vì đạo Phật là đạo giác ngộ là hiểu biết hết, anh vô đạo Phật mà anh hiểu biết hết anh không có làm gì được hết, anh chỉ đụng gì anh mới thấy sợ bị nhân quả hết, vì thế mà tôi khuyên người vô đạo Phật nên đi bằng trí tuệ - mà trước khi vô cái này thì phải sử dụng bằng trí tuệ chứ đừng tu mù, đó là nhân quả đó.

Chuẩn hoá thiền tông 1/3/2020

Trò hỏi:

Con người có thể làm chủ nhân quả không?

Thầy trả lời:

Bây giờ con vô đây không có sống làm chủ nhân quả được, nhưng mà có cái cách này: con tạo công đức thì thần không có thực thi nhân quả con được. 

Vì trong kinh có nói công đức nhiều quỷ thần sợ, có nghĩa là khi con có phước đức ông thần nắm con được, còn con mà có công đức sáng không bôi đen ông thần không dám nắm thì không thực thi nhân quả con. 

Ví dụ: giống như điện mà không có dây nhựa bao thì ai dám nắm, sợi dây điện mà có dây nhựa bao thì ai cầm cũng được. 

Chuẩn hoá thiền tông 23/5/2020

 

Trò hỏi: Làm sao để giúp người khác mà không xen vào nhân quả?

Thầy trả lời:

Cái này nè con nên nhớ 1 điều đó khi mà thiền tông ra đời con biết con chỉ nên mua sách về con để đó, ai thích lại coi, nếu mà người thích thì con mới dụ người ta từ từ giúp người ta từ từ chứ đừng có khi nào nhớ thiền tông ra đời mà có nhiều người cái chùa người ta đang cúng hoặc cái chỗ người ta đang thờ mấy ông thần mấy ông cô hồn đó mà mình tới mình đưa vô nó đập mình chết á nó không có đập chết mà nó xúi mình chạy xe mình đang chạy xe tự nhiên con mắt mình hết thấy đường, nó áng lại hết thấy đường, đụng cái rầm lúc đó mình mới hiểu ủa tại sao nếu mà con chết con không nhớ nhen mà khi con sống nghen, ủa tại sao tui đang chạy mà tui lại không thấy đường vì con thấy để ý nè có nhiều người đang chạy xe cái có cái người đứng trước cửa tưởng đâu nó đi ai không phải cái bóng thôi lách qua chỗ khác đụng cái rầm đó gọi là thần thực thi nhân quả mà cái thần đó còn cái người đứng hiện đó là ai, là thánh bởi vì thế gian người ta nói thần thánh 2 cái ông này mà yểm trợ thì mới làm được thấy không, ông thần thực thi nhân quả phải ông thánh trợ giúp chớ 1 mình ổng không làm được.

Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020

Trò hỏi:

Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang?

Thầy trả lời:

Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương điện - hay điện từ quang thì anh phải kiến tánh, anh kiến tánh anh nhìn thấy được cái dòng điện đó anh mới cắt được nó còn không thấy đừng có mong, mà muốn kiến tánh anh phải có công đức nhiều chứ công đức ít không làm được. 

Ví dụ: 

Giống như cái lực anh muốn phá núi anh phải có cái lực mạnh hơn cái núi thì anh mới phá được núi, còn anh yếu yếu anh chỉ nhổ cỏ thôi chứ không thể phá được cái núi.

Chuẩn hoá thiền tông 28/6/2020

#thientong #nhanqua

Chân Không

Chân Không

1630683133

Pháp Trần là gì?

Hỏi:

Tối con hay nằm mơ thấy những cảnh hung dữ những người lạ quát chửi rủa hâm dọa con. Lúc thức con có thể làm chủ được, con có thể đối cảnh vô tâm được. Nhưng khi mơ thì con không thể, con bị lôi kéo nhiều, có khi con khóc, chửi lý với họ. Vậy có ảnh hưởng gì đến đường về Phật Giới của con không ạ ???

Viện chủ chùa trả lời:

Ảnh hưởng 100%, bây giờ muốn về Phật Giới tất cả những hình ảnh là quá khứ nó hiện ra, trong tàng thức mình nó hiện ra, bây giờ muốn về Phật Giới, tất cả đường về Phật Giới phải là phát ra được cái PHÁP TRẦN, PHÁP TRẦN đường về Phật Giới, ai mà làm được thì Thánh, Thần nó không nhào vô được.

PHÁP TRẦN là cái gì ?

Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Ngày xưa con đi học có khi nào con học thuộc lòng bài học thuộc lòng không ?. Con nằm con ngủ tiếng nói nó tự chạy ra. Đó là pháp trần đó.

Có nghĩa là cái đường về Phật Giới lúc nào trong người mình nó phải phát ra, kêu bằng nhớ tới thì PHÁP TRẦN nó ra.

PHÁP TRẦN là cái tiếng nói nhỏ nhất, vì thế mà khi mình mất rồi, PHÁP TRẦN nó sẽ dẫn mình đi, vì PHÁP TRẦN nó ẩn thì loài Thánh, Thần không phá mình được.

Mình không đạt đến PHÁP TRẦN thì chắc chắn loài Thánh và Thần sẽ dẫn mình đi, dù mình có Công Đức cỡ nào, mà không PHÁP TRẦN phát ra thì mình sẽ vướng vào trong cái quy luật vật lý lường gạt của ông Thần và ông Thánh.

PHÁP TRẦN là cái gì?

Là cái tiếng nói nhỏ nhất, giống như mình học thuộc lòng cái gì đó, mình vừa khởi lên bắt đầu nó chạy, cái bài học thuộc lòng nó chạy, nó nhảy ra. Đó là pháp trần đó. Con đang nằm mà đường về Phật Giới nó vẫn nói cho con nghe. Đó là Pháp Trần. Khi vừa mất mà bài đường về Phật Giới phát ra thì ông Thần, ông Thánh không lại gần mình được.

Thì cái bài về Phật Giới mình vừa khởi ra nó chạy theo, thì ông Thần ông Thánh không tới phá mình được, không lừa được mình.

Vì thế mà tu đạo phật Thiền Tông cái PHÁP TRẦN là quan trọng nhất để dẫn mình về Phật Giới, nếu mà PHÁP TRẦN không hiện được thì mình coi chừng phải cố gắng còn không bị lạc hết.

Trích giải đáp Thiền Tông ngày 15/12/2019.

 

Chân Không

Chân Không

1629941784

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì?

THẾ NÀO LÀ "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM?" TRẠNG THÁI "VÔ TRỤ" ĐƯỢC KỂ LẠI NHƯ THẾ NÀO QUA MỘT VỊ ĐÃ ĐƯỢC RƠI VÀO TRẠNG THÁI VÔ TRỤ.
Trong quá trình khao khát đi tìm cầu con đường Giải Thoát, con cũng không đủ duyên để mà gặp Thiền Tông, trước đây con cũng hành hết pháp môn này đến pháp môn khác. Ngày xưa con đọc Kinh Kim Cang ngang cái câu :" ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM ", con có một cái thắc mắc về câu này, tức là NƠI KHÔNG TRỤ ẤY MÀ DIỆU ỨNG VÔ CÙNG. Con cứ tự nhiên trong tâm nó khởi :" THẾ NÀO LÀ VÔ TRỤ, VÔ TRỤ LÀ NHƯ THẾ NÀO ?".

Thiền gia Nguyễn Nhân trả lời:
- VÔ TRỤ tiếng Việt Nam nghĩa là KHÔNG CÓ DÍNH .
Dạ ! Cái từ này nó cứ thắc mắc hoài trong đầu con, nó cứ quay cuồng trong đầu con, con ngũ và thức dậy nó cứ thắc mắc hoài hoài như vậy, con muốn gở bỏ nó ra, nó cũng không gở ra được, nó thắc mắc hoài, rồi nó tạo ra " khối nghi tình ", khởi xong rồi thì đến một ngày nó vở ra ạ !
- Làm sao nó ra ?.
Có 1 ngày con đi tập thể dục ở công viên, đang đi vậy, nghi tình nó cứ thắc mắc, thắc mắc nó đóng khối, mình đang nhìn cây cối, cảnh vật ở bên ngoài, tự nhiên nó biến mất hết, tức là ngoại cảnh mất hết, rồi cái thân mình cũng mất luôn, rồi ngay đó cái tâm thắc mắc nó cũng mất luôn, rồi nó rơi vào cái cảnh, nó rơi vào cảm giác, mình dùng cái từ là trạng thái tâm hay cảnh giới tâm nó VẮNG LẶNG, RỖNG SUỐT, MỘT NIỆM KHỞI HAY MỘT NIỆM SUY NGHĨ CŨNG KHÔNG CÒN NỮA, NÓ CHỈ BIẾT, MỘT CÁI BIẾT HIỆN TIỀN Ở TRONG CÁI RỖNG SUỐT ẤY. Con sống được 1 ngày như vậy, ngũ đêm sáng ngày mai nó hết.
+ Trở lại câu chuyện Đức Lục Tổ Huệ Năng, ổng ngộ câu này : "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM". Ông là con người bình thường, tự nhiên ông nghe cái câu này, ổng rơi vào trạng thái đó, cái ông tụng kinh ổng nghe Ngũ Tổ nói chuyện này ổng biết, nên ổng mới biết là Đức Lục Tổ đã cảm nhận được cái Tánh Thanh Tịnh của Ngài. Nên nhớ là ở trong trạng thái này mà hiểu được rồi thì tất cả những chuyện bên ngoài người ta hiểu được hết đó, nhưng người ta không có nói được. Giờ cháu đã cảm nhận Tánh Thanh Tịnh của mình được rồi thì thôi đừng có nói gì hết, giờ Thiền Tông đã giải thích rất rõ cái đó là cái gì ?, mình chỉ biết vậy thôi, rồi mình bắt đầu mình tạo Công Đức , phước đức cũng tạo ít để sống thôi. Mục đích tạo Công Đức để đi về Phật Giới. Chứ bây giờ ngồi đó mà mình cứ mơ mộng THẤY CÁI NÀY HOÀI thì coi chừng bị THÁNH DẪN đó nghe.
Thì con nghe thầy nói con Sáng Suốt ra đó.
- Tức là nó chỉ đến 1 lần thôi chứ không có lần thứ 2.
Con chỉ sống trong trạng thái đó có 1 ngày, qua sáng hôm sau là nó hết.
- Thì Lục Tổ ngày xưa cũng vậy, Lục Tổ sống từ lúc Ngài nhận được cho đến khi Ngài gặp Ngũ Tổ, khi Ngũ Tổ bảo Ngài đi giã gạo Ngài mới hết trạng thái này, mấy tháng trời.
Khi mình bước vào cảnh giới này mình mới biết chính đây là " VÔ TRỤ ", tự nhiên mình biết. Ngày xưa Lục Tổ nghe ông kia tụng Kinh Kim Cang, Lục Tổ đã bước vào chỗ này, thì hôm nay mình cũng vậy, tự biết luôn, nhưng mà tại sao không sống hoài được như vậy. Tức là, trong trạng thái đó rất là đặc biệt, nó chỉ có cái BIẾT, BIẾT RẤT NHIỀU THỨ, CÁI TRÍ NÀY.....
- Giờ muốn sống hoài thì hồi nãy tôi nói rồi đó, khởi vọng muốn thấy thì coi chừng.
Thì đó, hôm nay thầy nói con mới sáng ra. Đây có phải là trở về Bản Thể thật của mình phải không ạ ?.
- Không phải Trở Về mà nó HIỂN LỘ không có nói trở về mà đây là CÁI TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH CỦA MÌNH NÓ HIỂN LỘ RA. Biết nó vậy thôi, rồi Thiền Tông dạy mình cái gì, mình đi theo và làm theo cái Thiền Tông này., chứ ngồi đó mà mong sống trong trạng thái Thanh Tịnh này hoài là xuống dưới âm phủ luôn, Thần nó rước mình đi luôn á, chắc chắn là như vậy. Đâu có được trở lại lần thứ hai đâu, khi nào được thì tự nhiên nó được, chứ đừng có mong.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu.

#thientong #giacngo #giaithoat #giaidapthientong #chankhong

Chân Không

Chân Không

1632036887

Bất Tùng Tha Đắc là gì?

THƯA BÁC, CÁC THIỀN SƯ THƯỜNG HAY NÓI CÂU “BẤT TÙNG THA ĐẮC” LÀ GÌ THƯA BÁC?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

Câu “Bất Tùng Tha Đắc” có ý nghĩa như sau:

  1. “Bất” là Không
  2. “Tùng” là Theo
  3. “Tha” là Trợ Giúp
  4. “Đắc” là Được

Câu này cốt tủy của Đức Phật dạy người tu Thiền Tông phải hiểu như sau:

Người tu Thiền Tông không cần ai trợ giúp chứng đắc gì cả mà tự mình tạo công đức và học thông con đường trở về Phật Giới là đủ. Người tu Thiền Tông mà nhờ người khác trợ giúp cho mình chứng này chứng kia là Tà giúp mình đó.

Vì vậy trong Kinh Kim Cang, Như Lai có dạy câu: “môn đồ nào tu theo Thiền Tông mà nhờ người trợ giúp chứng đắc thì người trợ giúp mình là Tà đó”. Nguyên văn Đức Phật dạy như sau: “Người tu mà thấy mình có chứng có đắc thì kẻ đó được quần Tà giúp (tức Bầy Tà giúp)”.

Giải đáp Thiền Tông ngày 05/09/2021