Chân Không

Chân Không

1631536375

Kiến Tánh bằng Tri Kiến Phật

– TRONG CÁC VỊ TỔ, CÓ NHỮNG VỊ KIẾN TÁNH BẰNG TRI KIẾN PHẬT, NHỮNG VỊ TRI KIẾN PHẬT NÀY CÓ AI GIÚP KHÔNG, THƯA BÁC?

– NHỮNG VỊ ĐÓ CÓ NHIỆM VỤ GÌ QUAN TRỌNG VỚI DÒNG THIỀN NÀY KHÔNG, THƯA BÁC?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

–  Người Kiến bằng tánh Phật, chỉ có vị Tổ nào được Đức Phật phân thân vào Tầng Bình Lưu của Trái đất, trợ giúp Tổ, thì Tổ mới Kiến bằng tánh Phật của Tổ được.

– Những vị Tổ nào rất quan trọng theo dòng Thiền Tông, thì Đức Phật mới trợ giúp.

– Còn Tổ bình thường, thì chỉ hiểu pháp môn Thiền Tông là đủ tư cách làm nhiệm vụ theo dòng Thiền Tông học này.

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH.

Xem thêm: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền Tông
 

Kiến Tánh bằng Tri Kiến Phật
Chân Không

Chân Không

1631536375

Kiến Tánh bằng Tri Kiến Phật

– TRONG CÁC VỊ TỔ, CÓ NHỮNG VỊ KIẾN TÁNH BẰNG TRI KIẾN PHẬT, NHỮNG VỊ TRI KIẾN PHẬT NÀY CÓ AI GIÚP KHÔNG, THƯA BÁC?

– NHỮNG VỊ ĐÓ CÓ NHIỆM VỤ GÌ QUAN TRỌNG VỚI DÒNG THIỀN NÀY KHÔNG, THƯA BÁC?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

–  Người Kiến bằng tánh Phật, chỉ có vị Tổ nào được Đức Phật phân thân vào Tầng Bình Lưu của Trái đất, trợ giúp Tổ, thì Tổ mới Kiến bằng tánh Phật của Tổ được.

– Những vị Tổ nào rất quan trọng theo dòng Thiền Tông, thì Đức Phật mới trợ giúp.

– Còn Tổ bình thường, thì chỉ hiểu pháp môn Thiền Tông là đủ tư cách làm nhiệm vụ theo dòng Thiền Tông học này.

Trích: GIẢI ĐÁP TUYỆT MẬT CHO NGUYỄN THÀNH TÀI, TP. HỒ CHÍ MINH.

Xem thêm: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền Tông
 

Chân Không

Chân Không

1630589792

Vô Sư Trí nghĩa là gì?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VÔ SƯ TRÍ ? TU THIỀN TÔNG CÓ NGỒI THIỀN KHÔNG ?

Thầy trả lời:

- VÔ SƯ TRÍ ĐÓ LÀ TÁNH PHẬT CỦA MÌNH. Có Công Đức là mình Kiến Tánh. Người Kiến Tánh là người thấy cái Vô Sư Trí, mà cái đó thấy là phải bằng Công Đức thấy, mà thấy thì không khoe, khoe nó bôi liền đó. Kiến Tánh có nghĩa là mình thấy bằng Tánh Phật. Thấy bằng Tánh Phật nó phá cái vô minh. Cái này là phải có Công Đức mới thấy được. Phước đức cỡ nào cũng không thấy được hết. Phước đức Dương thì đi hưởng Phước chứ không thể nào thấy được. Kiến Tánh này là phải có Công Đức. Mà hơn nữa xem người đó có nhiệm vụ không ? người có nhiệm vụ gánh vác cái Thiền Tông này bắt buộc phải Kiến Tánh, còn không có nhiệm vụ gánh vác thì đừng có mong Kiến Tánh mắc công. Giờ chỉ học biết để trở về Phật Giới thôi.

NHƯ THẦY ĐÃ NÓI, TU THIỀN TÔNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỒI THIỀN, VẬY LỤC TỔ HUỆ NĂNG CÓ DỤNG CÔNG HAY KHÔNG DỤNG CÔNG MÀ KHI BỎ THÂN NGÀI ĐỂ LẠI NHỤC THÂN LAM CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC PHẢI ĐAU ĐẦU. VẬY XIN THẦY VÌ THIỀN TÔNG MÀ GIẢI THÍCH CHO MỌI NGƯỜI RÕ Ạ ?

- Sự thật là muốn ngồi thiền cũng được chứ sao không. Nhưng mà ngồi THIỀN VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐIỀU HÀNH ÂM DƯƠNG, ĐỀU THÂN Chứ không phải ngồi thiền tưởng tượng để dẹp cái này, dẹp cái kia là không đúng. Đức Phật ngày xưa vẫn ngồi thiền mà, nhưng mà ĐỨC PHẬT NGỒI THIỀN LÀ ĐỂ ĐIỀU THÂN, ĐIỀU ÂM DƯƠNG, chứ ngồi thiền để dụng công tu hành là không có đúng, ngồi thiền làm chuyện khác thì được.

- Lục Tổ Huệ Năng vì Ngài là Tổ không biết chữ nên trước khi chết Đức Phật bảo ông phải để lại nhục thân để cho người thế gian này biết rằng THIỀN TÔNG KHÔNG CẦN HỌC THỨC Ở THẾ GIAN NÀY. ỔNG HIỂN LỘ CÁI TRÍ VÔ SƯ CỦA ÔNG LÀ ÔNG NÓI CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT.

- Vì thế mà ổng phải ngồi, ngồi để làm cái gì ? Để dùng cái thuật quấn điện từ dương, điện từ âm đưa vào trong cái thân ổng đó, để chi ? Để cho những sinh vật nó không có phá cái này, nhưng cũng chỉ bảo quản được có 100 năm thôi chứ không có nhiều đâu.

- Tôi nhớ năm 1986 tôi có qua bển, thì nó đang trùng tu cái tượng của ổng.Tôi lại tôi quan sát rất kỷ, thì cũng sơn phết, làm hóa chất lại, bởi vì nó mục rồi, có con này, con kia nó ăn rồi. Ổng để lại đó, nhưng thời gian cũng không dài.

- Có nghĩa là ngồi để chi ? Để điều cái thân này, quấn cái điện từ lại, quấn cái điện từ dương để những con mà sống gọi là điện từ âm, nó không có vô. Cái lực đẩy Dương để nó đẩy những sinh vật nó ăn cái thân thể ổng. Chỉ có vậy thôi. Chính vì vậy mà ổng phải ngồi. Đó, ngồi là ngồi lý do đó, và khi nào ổng mệt thì ổng NGỒI ỔNG ĐIỀU THÂN, ĐIỀU HƠI THỞ ĐỂ CHO NÓ KHỎE THÔI.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Trích : "Giải đáp Đạo Phật KHVL Thiền Tông ". Tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An.

Chùa Thiền tông Tân diệu chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát .

Chân Không

Chân Không

1630851967

Đức Phật dạy THẤY bằng Tánh Phật cho vua Ba Tư Nặc

– THƯA BÁC, TRONG CÁC QUYỂN KINH, CÓ KINH NÀO ĐỨC PHẬT DẠY TÁNH THẤY, BẰNG TÁNH PHẬT CỦA MÌNH KHÔNG, THƯA BÁC?

Bác Nguyễn Nhân trả lời: “Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy thấy bằng tánh Phật cho vua Ba Tư Nặc.”

Câu chuyện như sau:

Khi Đức Phật cùng với vua Ba Tư Nặc ngồi trong nhà, chờ thuyền đi qua sông Hằng. Vua Ba Tư Nặc có hỏi Đức Phật như sau:

– Thưa ông Cồ Đàm, làm sao Trẫm biết được Trẫm có cái chân thật?

Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc:

– Này vua Ba Tư Nặc, năm nay vua được bao nhiêu tuổi?

Vua Ba Tư Nặc trả lời:

– Năm nay Trẫm được 62 tuổi.

Đức Phật hỏi:

– Trước đây, vua có đi qua sông Hằng này không?

Vua Ba Tư Nặc trả lời:

– Hồi 3 tuổi, Trẫm được mẹ dẫn đi qua sông Hằng này, đến Đền Thần Tỳ Bà Thiên. Trẫm có nhìn thấy sông Hằng này.

Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc:

– Vậy, năm nay vua đã 62 tuổi, vua thấy nước sông Hằng này so với khi vua mới 3 tuổi, nước sông Hằng có khác gì không?

Vua Ba Tư Nặc đáp:

– Trẫm từ lúc mới 3 tuổi, nay Trẫm đã 62 tuổi, thấy nước sông Hằng cũng như nhau, không khác gì cả.

Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc:

– Thân của vua lúc mới 3 tuổi, nay vua đã 62 tuổi, có khác không?

Vua Ba Tư Nặc trả lời:

– Thân của Trẫm lúc mới 3 tuổi, nay đã 62 tuổi, đã khác rất xa.

Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc:

– Hồi 3 tuổi, vua thấy dòng nước sông Hằng, nay vua đã 62 tuổi, vua thấy dòng nước sông Hằng có khác không?

Vua Ba Tư Nặc trả lời:

– Trẫm nhìn thấy dòng nước sông Hằng không khác.

Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc:

– Ở thế gian này, những gì có biến đổi là không thật. Những gì không biến đổi là chân thật.

– Thân của vua có biến đổi là không thật.

– Còn tánh Thấy nước sông Hằng của vua không biến đổi là tánh Thấy chân thật của vua đó.

Vua Ba Tư Nặc nói với Đức Phật:

– Như vậy, Trẫm đã biết rồi, tánh Thấy của Trẫm không thay đổi, chính là tánh Phật của Trẫm đó.

Cám ơn ông Cồ Đàm đã chỉ tánh Phật của Trẫm cho Trẫm biết.

TRÍCH: LÁ THƯ ĐẶC BIỆT CỦA ÔNG HOÀNG CHƯƠNG GỬI TỪ SAN JOSÉ, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Xem thêm: Đức Phật dạy Công Thức Giải Thoát

Chân Không

Chân Không

1630494681

Chưa biết Phật Tánh là gì thì làm sao tu theo Đạo Phật đúng?

VỊ THỨ 24:

- Anh Nguyễn Vạn Hội, năm 1980, tại Thành Phố. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, cư ngự tại nhà số 22/22K, đường Nguyễn Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, có đưa trình các câu kệ của vị hòa thượng, nói là vị ấy đã giác ngộ "Bí Mật Thiền tông", bài văn và kệ ấy như sau:

1- Đạo Phật là đạo nhân quả.

2- Tín, hạnh, nguyện, là nhân.

3- Thành đạo cứu cánh là quả.

4- trực chỉ tu hành.

5- Tâm trí không nhiễm.

6- Vốn tự nhiên thành.

7- Chỉ lìa vọng duyên.

8- Tức như như Phật.

Tám câu trên vị hào thượng ấy gộp lại giải thích như sau:

1- Sống trong thế tục mà không nhiễm.

2- Hành trong muôn duyên mà vẫn lìa.

3- Nhờ không, mà pháp giới mới hiện hữu được.

4- Và chính sự kiện Pháp giới hiện hữu như thế, nên phải là không.

Tác giả Nguyễn Nhân phân tích các câu văn kệ nói trên:

1- Nếu nói đạo phật là nhân quả thì không đúng.

Vì sao không đúng?

Vì tổng thể đạo Phật, Đức Phật dạy rõ ràng như sau:

A- Trong tam giới là do vật lý và Âm Dương "điều hành". Vì vậy, sự sống trong Tam giới là phải tuân theo qui luật của nhân quả.

B- Phật tánh, là tánh tự nhiên không có nhân quả. Do vậy, trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, là tự nhiên như vậy thôi, nên Đức Phật gọi là Chân Như, tức cái Như Như chân thật.

C- Việc trong Tam giới là của Tam giới, cho nên bất cứ ai vào sống trong Tam giới là phải sống đúng theo luật của nó. Vì nguyên lý này, mà Đức Phật dạy nơi pháp môn Thiền tông học như sau:

- Ban đầu, Đức Phật sử dụng tâm vật lý để dạy các pháp môn còn nằm trong vật lý, nên có kết quả đúng theo qui luật vật lý, tức không thoát ra ngoài luân hồi được.

- Còn pháp môn Thanh tịnh thiền này, Như Lai sử dụng tánh Thấy hoặc tánh Nghe của Ý trong Phật tánh.

Do vậy, Ai sử dụng tánh Thấy hoặc tánh Nghe thanh tịnh này, nếu có duyên lớn sẽ nhận được tánh Nghe hoặc Thấy thanh tịnh của chính mình thật rõ ràng, thì mới mong vượt ra ngoài luân hồi của vật lý được.

Vị hòa thượng này nói đạo Phật là đạo nhân quả, chỉ đúng có một khía cạnh nhỏ thôi.

2,3- Tín, hạnh ,nguyện là nhân, thành đạo cứu cánh là quả, Vị hòa thượng không hiểu Thiền tông mà Đức Phật dạy.

Vì sao không hiểu?

Vì người tu theo Thiền tông, mà sử dụng tín, hạnh hay nguyện, thì người này không biết lời của Đức Phật dạy, tu gì còn luân hồi, tu gì mới giải thoát được.

Đức Phật dạy thật rõ:

- Các ông có ngồi đó tu tín, hạnh, nguyện trong vật lý, một ngàn năm cũng còn trong nhân quả luân hồi.

Đức Phật có dạy rõ phần này:

- Tu trong luân hồi, làm sao đạt được quả vô sanh?

4- Tu hành, là sử dụng tâm vật lý để tu. Vì vậy, các vị Tổ sư thiền tông dạy:

Ai sử dụng tâm vật lý để tu hành là mang họa vào thân!

5- Tâm và trí là hai thứ của vật lý được Đức Phật phân chia như sau:

A- Tâm con người có, là do duyên hợp của tứ đại hình thành mới sanh ra nó.

B- Còn vọng thức, là do cái Tưởng của tâm người. Do vậy, những thứ do tâm tưởng tượng ra, nó phải đi theo chiều: Thành- Trụ- Hoại -Diệt, tức luân hồi, thì làm sao trở về "Bản thể Thanh tịnh" chân thật của chính mình được.

6- Vốn tự nhiên thành.

- Thành cái gì, Phật tánh nó là tự nhiên như vậy, mà đem cái tâm của người vật lý ra tu, để thành cái Phật tánh được sao?

Đức Phật dạy, người nào sử dụng tâm vật lý để tu hành, khi được thành tựu, thì đem cái thành tựu đó bỏ xuống mồ mà chôn đi!

7, 8- Chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Lìa vọng tưởng thì ông Phật sẽ hiện ra liền chứ gì?

Thử hỏi, ở thế giới này ai lìa được vọng tưởng?

Vọng tưởng là tự nhiên của thế giới này, ai vào đây, bắt buộc cũng phải sử dụng những thứ vọng ở thế giới này.

Vì sao phải sử dụng?

Vì chúng ta, ai ai cũng mang thân duyên hợp cả. Đã là thân duyên hợp thì phải sử dụng tâm vọng tưởng mới phải;

Còn vị nào sử dụng tánh Phật để Nghe, Thấy, Nói và biết, dù vị đó không muốn thành phật, thì ông phật cũng phải hiển lộ ra, mình không chạy trốn ông Phật được!

Nói tóm lại, 8 câu trên, vị hòa thượng nêu, "Ngài" chưa biết Phật tánh là gì, thì làm sao tu theo đạo Phật đúng được.

Vậy, chúng tôi xin hoà thượng về sưu tầm, nghiêm cứu lời Đức Phật dạy thêm nữa, mới mong đạt được ý sâu mầu của Đức Phật dạy.

Trích: Những Câu Hỏi Về Thiền Tông 2. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội 2016.

Trang: 123-124-125-126. Thiền Gia, Soạn Giả: Nguyễn Nhân

Nguồn: Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Email: [email protected]

Phật Tánh là gì?

#thientong #channhu #phattanh #tanhphat 

Chân Không

Chân Không

1630657302

Muốn sống với Phật Tánh của chính mình phải làm sao?

ĐỨC PHẬT DẠY RẰNG: "AI AI CŨNG CÓ PHẬT TÁNH". VẬY, CON MUỐN SỐNG VỚI PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH HAY LÀ TỰ TÁNH CỦA MÌNH, THÌ PHẢI LÀM SAO Ạ ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Này chưa có đọc hết 10 quyển sách.

- Đức Phật nói: “ai cũng có Phật tánh” thì để cho biết vậy thôi.

- Thế giới Vật lý này phải sống bằng Tánh Người chứ sống bằng Phật Tánh sao được?

- Bây giờ cái tứ đại này nói: “để tôi sống lại với thánh thiện”. Ông nói là ông lừa người ta chứ làm gì thánh thiện được?

- Thánh thiện thì đói đừng ăn, khát đừng uống thì mới thánh thiện.

- Tứ đại tời giờ đói thì phải ăn, tới giờ khát thì phải uống, cái nhu cầu đi bộ mệt quá mà không có xe đi chứ làm sao ngồi đó mà thánh thiện.

- Đừng có khi nào lầm là sống với cái Tánh Phật.

- Có biết rằng Tánh Phật là để sử dụng cho cái gì? Tánh Phật khi nào mình có Công đức mang về Phật giới định hình một Kim Thân Phật, Tánh Phật nhào vô đó để mang thân Phật, mang một cái Kim Thân Phật; chứ không phải vô đây mang thân người mà xài Tánh Phật, Tánh Phật xài Tánh Người là gì? Thì nó điên luôn đó.

- Điên là sao?

- Tánh Phật thanh tịnh vô đây cái người cứ ngồi ì ra thanh tịnh, không chịu đi làm, rồi tiền đâu đây? Tiền đâu nuôi cái thân tứ đại này? Mình thành điên không? Rồi lúc đó ngồi đó rồi tưởng tượng ra, tưởng ra rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi đi kiếm tiền, mà cái đó là tưởng của ai? Cô hồn nó nhào vô thôi.

- Tánh Phật mình đã hiểu thì biết cái thân này thanh tịnh, người ta chửi mình thì mình lấy cái thanh tịnh mình đỡ thôi, người ta đập thì mình lấy cái Tánh Người đỡ lại.

- Mình phải học theo ông Trần Nhân Tông. Ông Trần Nhân Tông thấy Trung Quốc nó qua nó đánh thì ông đánh lại thôi chứ đâu phải ông đi qua bên đánh người ta đâu, nếu mà sử dụng Tánh Phật thấy bên kia nó qua rồi là kể như mất nước luôn đó.

- Mình phải hiểu cái Thế giới này. Thế giới vật lý mình phải sống bằng Thế giới vật lý.

- Muốn về Phật giới phải có công thức đi.

- Muốn lên trời phải có công thức đi.

- Có nghĩa là đạo Phật có tất cả công thức hết chứ không phải là mơ hồ.

- Vì thế mà từng công thức một.

- Nhà khoa học nó nói là “Đạo Phật có cái tinh hoa của nhân loại là ở chỗ này”.

- Anh muốn đi đâu thì đạo Phật nó có chỉ đường cho anh đi rõ ràng chứ không có lừa ai, còn những Người chỉ mà lấy tiền là đi lừa người ta.

- Đó! Phải hiểu cái “Tinh hoa của đạo Phật là không lừa người ta mà chỉ người ta”, đây mới gọi là cái bản chất từ thiện; còn cái "từ thiện" mà vụ lợi không phải là "từ thiện đâu".

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 10/2/2019 - BUỔI SÁNG.

Xem thêm: Đức Phật dạy 16 thứ Tánh Người